"
YUKARI

Etkinlikler

ileri geri

Türkiye 12. Enerji Kongresi

Tarih: 14 Kasım 2012
Yer:

14-16 Kasım 2012
Ankara, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi

Basın bülteninden derlenmiştir.

14-16 Kasım 2012 tarihleri arasında Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak olan Türkiye 12. Enerji Kongresi’nin teması “Türkiye’nin Artan Enerji İhtiyacında Seçenekler ve Yatırımlar”dır.

Kongre’de, Türkiye'de Enerji Sektörünün Sorunları, Yerli Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi, Hidrolik Enerji Santrali Yatırımlarının Sorunları, Dünya'da ve Türkiye'de Petrol ve Doğal Gaz Piyasasının Değerlendirilmesi, Yenilenebilir Enerjinin Dünya'da ve Türkiye'de Bugünü ve Yarını, Enerji Verimliliği, Fukishima'dan Sonra Nükleer Santralların Geleceği ve Enerji Sektörüne Etkileri, Enerji ve Çevre Etkileşimi ve İklim Değişikliği, Enerji Hukuku, Geleceğin Enerji Liderlerinin Görüşleri konularında özenle seçilmiş 70 bildiri sunulacak ayrıca düzenlenecek iki panelde “Bölgemizde Meydana Gelen Ekonomik, Sosyal ve Siyasi Gelişmelerin Doğal Gaz ve Petrol Arz Güvenliğine Etkileri” ve “Türkiye'nin Enerji Sektöründe Uluslararası İlişkileri ve Projelerin Değerlendirilmesi” konuları tartışılacaktır.

Kongre katılımcıları bu etkinliklere paralel olarak düzenlenecek olan “Enerji Sergisi”nde çok sayıda enerji üreticisi, imalatçısı ve mühendislik kuruluşunu tanıma ve müzakere imkanını bulacaklardır. Ülkemizin enerji alanındaki kamu yöneticilerine, karar vericilere, özel sektöre, yatırımcılara ve enerji sektöründe mal ve hizmet sunanlara yararlı olması amaçlanan Türkiye 12. Enerji Kongresi’ne şimdiden büyük ilgi gösterilmektedir.

Kongre’ye ilişkin bilgilere www.enerjikongresi2012.com adresinden ulaşılabilir.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu