"
YUKARI

Etkinlikler

ileri geri

1. Temiz Enerji Gençlik Kurultayı - 15 - 17 Ekim 2008

Tarih: 15 Ekim 2008
Yer:

Uluslararası katılımlı 1. Ulusal Temiz Enerjii Kurultayı’nın düzenlenmesindeki amaç, üniversitelerimizin, sanayicilerimizin ve enerji ile ilgili kurumların temiz tükenmez (yenilenebilir) enerjiler alanında yeni fikir ve teknolojileri ve uygulamalarda karşılaşılan sorunları tartışabilecekleri bir ortam yaratmaktır. Kurultayda, konusunda uzman davetli konuşmacıların yanısıra, bildirilere, tartışmalı oturumlara, teknik bilgilendirmelere yer verilecek ve bunların yanında, üniversite öğrencilerine yönelik “Ulusal Temiz Enerji Gençlik Kurutlayı” düzenlenecektir. Kurultay ile ilgili tüm gelişmeler UTEK2008.phys.hacettepe.edu.tr adresinde güncellenecektir.


Ayrıntılı bilgi için: http://utek2008.phys.hacettepe.edu.tr/    

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu