"
YUKARI

Etkinlikler

ileri geri

Yeşil Ekonomi Konferansı- 20-21 Haziran, İstanbul

Tarih: 20 Haziran 2009
Yer:

Heinrich Böll Stiftung Derneği ve Yeşil Politika Enstitüsü, mevcut ekonomik krizi ve ekonomik krizle ekolojik kriz arasındaki bağları daha iyi anlamayı ve buna yanıt olarak geliştirilen yeni yeşil düzen anlayışını tartışmayı amaçlayan Yeşil Ekonomi Konferansı’nda, konuya Türkiye’de ilk kez yeşil bakış açısıyla eğilmeyi amaçlıyor.

Ekonomik krizin ve işsizliğin çözümü ekolojik krizi derinleştirmeden mümkün müdür? Ekonominin, hayat kalitesi geliştirilerek, daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşanıp çalışanların hakları korunarak, doğanın yağmalanması ve yıkımı durdurularak geliştirilmesi mümkün müdür? Sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için eski büyük ve yıkıcı üretim anlayışları yerine, yenilenebilir enerjiye, organik tarıma, küçük işletmelere, yerel pazarlara ve dayanışmaya dayalı bir ekonomik düzeni hayata geçirebilir miyiz? Kaynakları tüketen ve atık depolarını dolduran aşırı tüketim yerine, gerçek ihtiyaçlar ölçüsünde yapılan, tasarrufa ve adil bölüşüme dayalı bir üretim ve tüketim anlayışı gerçekleştirilebilir mi? En önemlisi de, böyle bir ekonomik düzenle iklim değişikliğini durdurabilir, doğayı koruyabilir,  sürdürülebilir bir gelecek sağlayabilir miyiz?

Yeşil Ekonomi Konferansı bu anlayış çerçevesinde düzenlenecek ve ekonomik kriz ve yeni yeşil düzen hakkındaki oturumlardan oluşacak. 20-21 Haziran tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere kampüsünde yapılacak olan Yeşil Ekonomi Konferansı’nda iki gün boyunca davetli konuşmacıların katılacağı paneller ve gönderilen serbest bildirilerin sunulacağı serbest saatlerde, konu makro ekonomiden, en küçük üretici-tüketici düzeyindeki sorunlara kadar bütün boyutlarıyla ele alınmaya çalışılacak.

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Yerleşkesi

Ayrıntılı bilgi ve program için tıklayın

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu