"
YUKARI

Etkinlikler

ileri geri

Termik Santraller ve Çevresel Etkileri – 22 Kasım 2008 Çanakkale

Tarih: 22 Kasım 2008
Yer:

Katılımcılar: Prof. Dr. Ali Osman Karababa- Ege Üni. Tıp Fak. / TEP Temiz Enerji Platformu Yürütme Kurulu Üyesi
                        Prof. Dr. Murat Türkeş – On Sekiz Mart Üni. Fen Ed. Fak.
                        Doç. Dr. Tanay Sıdkı Uyar- Marmara Üni. Mühendislik Fak. / TÜRCEP Türkiye Çevre Platformu Koordinatörü
                        Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır-Ziraat Müh.Od. İzmir Şb.Yön.Kur. Bşk.

Tarih: 22 Kasım 2008 Cumartesi
Saat: 14:30
Yer: Belediye Sosyal Tesisleri  - Çanakkale
Bilgi için: 0 286 212 05 60 - E posta: canakkalecep@gmail.com
    

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu