"
YUKARI

Etkinlikler

ileri geri

İklim Değişikliği ile Mücadele Sertifika Programı Başlangıç - 20 Eylül 2010, Ankara

Tarih: 20 Eylül 2010
Yer:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri (Earth System Science) Enstitüsü Anabilim Dalı ve Türkiye'nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı işbirliğinde İklim Değişikliği, Uyum Politikaları ve Türkiye Sertifikalı Eğitim Programı başlıyor. 20 Eylül 2010 tarihinde başlayacak olan eğitim programı, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

İklim Değişikliği, Uyum Politikaları ve Türkiye Sertifikalı Eğitim Programı ile, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler, araştırma kuruluşları, sivil toplum kuruluşları çalışanlarına; “iklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkileri ve bu etkilere uyum, uyum stratejisi, uyum politikaları ve planlanması, uyumun sosyal, toplumsal ve ekonomik boyutunun anlaşılması, Türkiye’deki durum, iklim değişikliği politikaları ve sürdürülebilir kalkınma politikaları etkileşimi” konularında eğitim verilmesi, bu alanda kapasite yaratılması, bilimsel çalışmalar, proje yönetimi, karar verici mekanizmaların işlerliği ve uygulayıcı kurumlar için insan kaynaklarının oluşturulması amaçlanıyor.

Toplam dört hafta (105 saat) olarak planlanan eğitim programında eğitimler, uzman ve akademisyenlerden oluşan toplam 44 kişilik bir ekip tarafından veriliyor. Eğitim programında ilk üç haftada sınıfta interaktif dersler yapılıyor, dördüncü haftada ise katılımcılar kendi ilgi alanlarında ve/veya kurumlarında çalıştıkları alanlarda eğitim programının konuları ile bağlantılı olacak şekilde bir proje çalışması gerçekleştirecek. Programın sonunda katılımcılara, girdikleri sınavdan alacaklara puana göre sertifika ya da katılım belgesi verilecek.

Son başvuru tarihi: 15 Eylül 2010

Ayrıntılı bilgi ve katılım için: http://www.ab-ilan.com/seminer-ve-kurslar/iklim-degisikligi-ile-mucadele-sertifika-programi.html

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu