"
YUKARI

Etkinlikler

ileri geri

UTES'13 – 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu

Tarih: 25 Aralık 2013
Yer: Konya

Bu sempozyumun hedefi, ülkemizdeki temiz enerji kaynaklarının belirlenebilmesi ve kullanılması için değişik bilim dallarında, devlet kurumlarında, yerel yönetimlerde ve sanayide çalışan kişi veya birimlerin bu konulardaki araştırma ve görüşlerini sunarak tartışabilecekleri, tanışabilecekleri ve ürünlerini sergileyebilecekleri bilimsel bir ortam oluşturmaktır. Bu anlayışın yerleşmesi için 19 yıl önce başlatılan Ulusal Temiz Enerji Sempozyumlarının (UTES) IX.’un daha geniş bir ölçekte düzenleme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Türkiye'de düzenlenen enerji sempozyumları içinde uzun sürece dayalı bir devamlılık Ulusal Temiz Enerji Sempozyumları (UTES) ile sağlanmıştır.

Birincisi 1993 yılında düzenlenen, ikincisi 1997, üçüncüsü 2000'de büyük bir katılımla yapılan Ulusal Temiz Enerji Sempozyumları'nın dördüncüsü 2002'de, beşincisi 2004'te, altıncısı da 2006 yılında, yedincisi 2008 yılında ve son olarak sekizincisi 2010 yılında, iki yıl ara ile gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede Ulusal Temiz Enerji Sempozyumları (UTES), planlanan Ulusal Temiz Enerji Günleri (UTEG) içerisinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca UTEG çerçevesinde Ulusal Temiz Enerji Fuarı (UTEF) ile Rüzgâr, Güneş ve Hidroelektrik konularının detaylı olarak işleneceği Temiz Enerji Kursu (TEMEK) eşzamanlı olarak, Selçuk Üniversitesi ve Su Vakfı işbirliği ile Konya’da düzenlenecektir.

Etkinliğin web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu