"
YUKARI

Etkinlikler

ileri geri

Çevre Mevzuatı Eğitimi 17 - 18 Aralık 2007

Tarih: 17 Aralık 2007
Yer:

Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde Çevre Kanunu’nda ve mevcut yönetmeliklerde önemli değişiklikler olmuş, ayrıca pek çok yeni yönetmelik yayınlanmıştır. Eğitim, katılımcı kuruluşların Çevre Mevzuatı ile ilgili yasal yükümlülükleri, uyumla ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve uygulamada karşılaşılan problemler hakkında detaylı olarak bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.ramsrisk.com.tr     

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu