"
YUKARI

Etkinlikler

ileri geri

Türkiye Organik Tarım Kongresi 19-20 Ekim 2007

Tarih: 19 Ekim 2007
Yer:

Avrupa Komisyonu’nun “Avrupa-Bilgi Köprüleri” programı kapsamında desteklenen “Türkiye’deki Organik Tarım Potansiyelinin Farkında Mısınız?” projesi Bahçeşehir Üniversitesi liderliğinde, Avalon Vakfı (Hollanda), Avrupa Çevre Politikası Enstitüsü (İngiltere) ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı-Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) ortaklığında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca BUĞDAY Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği proje'nin gerçekleşmesinde büyük katkı sağlamıştır.

Projenin genel hedefi AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Müzakere başlığı altında da yer alan ve en uygun insan ve tabiat dostu uygulama olan organik tarımın yaygınlaştırılması için  karar alıcıların ve uygulayıcıların, Türkiye’deki çevresel–zirai potansiyeli konusunda farkındalığını artırmaktır.

Projenin özel hedefi ise, organik tarım konusunda müktesebatın benimsenmesine katkıda bulunmak adına karar mercilerinin ve kamuoyunun Türkiye’nin çevresel-zirai potansiyeli konusunda farkındalığını artırmaktır.

Proje kapsamında 19-20 Ekim 2007 tarihinde Türkiye’nin organik tarım potansiyeli konusunda en geniş anlamda farkındalık yaratmak adına Bahçeşehir Üniversitesi’nde bir kongre gerçekleştirilecektir. Türkiye’nin tarımcıları, merkezî ve yerel otorite, AB kurumları, uluslararası ekonomik kalkınma kuruluşları ve diğer ülkelerdeki doğa dostu tarımcılar bu toplantının aktif katılımcıları olacaktır.

Kongrenin çıktıları, bir kitap haline getirilip tüm Türkiye’de en geniş şekilde dağıtılarak yüksek derecede ulaşımın sağlanması gerçekleştirilecektir.

Projenin beklenen sonuçları ise ;
• Organik Tarım konusunda var olan bilgi ve kapasiteyi bir araya getirerek gerçek potansiyelin ortaya çıkartılması, AB  Tarım müktesebatı (acquis) müzakerelerine Organik Tarım ile ilgili başlıklarına ihtiyaç olan  uzmanlığın geliştirilmesi ve karar alıcıların organik tarımla ilgili mevcut hukuki düzenlemelerdeki eksiklikleri gidererek  daha fazla sayıda küçük ölçekli çiftçinin henüz geçiş sürecinde olan organik tarıma yönelmesi için teşvik edilmesine katkıda bulunulmasıdır.
• Ayrıca karar alıcıların ve ilgili meslek sahiplerinin aldıkları eğitim ve bilgi paylaşımı sonrasında bu unsurları kendi kurum ve kuruluşlarına da aktarmaları vasıtasıyla da organik tarım konusunda geniş bir farkındalığın yaratılması, organik üretimle ilgili çeşitli kişi ve kuruluşlar arasında etkili bir işbirliği ve enformasyon ağı oluşması, diğer benzer ölçekli projelerin hayata geçmesi için tetikleyici bir unsur olması beklenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için proje koordinasyon ekibiyle bağlantı kurabilirsiniz.
Dr.Cengiz Aktar
gizem.onay@bahcesehir.edu.tr
Tel: 0 212 381 0152
Faks: 0 212 381 00 20

http://organik.bahcesehir.edu.tr/


 

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu