"
YUKARI

Etkinlikler

ileri geri

"İklim Değişiyor, Sivil Toplum Tartışıyor"

Tarih: 02 Kasım 2012
Yer:

2 Kasım Cuma, Ankara

Doğa Koruma Merkezi, GEF, SGP ve UNDP tarafından düzenlenen ve Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirilen, “İklim Değişiyor, Sivil Toplum Tartışıyor” konulu toplantı 2 Kasım 2012 Cuma günü Ankara’da gerçekleştirilecek. Toplantının amacı dünyada ve Türkiye’de iklim değişikliği konusunda yaşanan gelişmeleri, bu konudaki yetkili kurumların çalışmalarını, STK’ların konuya bakışlarını ve etkinliklerini STK’lara (dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler vb.) aktarmak ve bu kapsamda kurumlar arası işbirliği ve bilgi değişimi olanakları yaratmak.

Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu