"
YUKARI

Etkinlikler

ileri geri

Binalarda Enerji İyileştirmeleri için Finansal Çözümler Çalıştayı

Tarih: 12 Ekim 2016
Yer: Daikin Solution Plaza

AB Horizon 2020 Programı çerçevesinde yürütülen, binalarda enerji verimliliğine yönelik kapsamlı iyileştirmeyi konu alan ve Türkiye’yi temsilen Çedbik - Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin yürüttüğü Build Upon projesi kapsamında, 2016 yılında düzenlenen çalıştay serisinin ‘Binalarda Enerji İyileştirmeleri için Finansal Çözümler Çalıştayı’ adlı dördüncü toplantısında aşağıdaki konulara değinilecek:

  • Mevcut bina stoğunun enerji verimli iyileştirilmesi için geliştirilebilecek finansal çözümler
  • Yatırımcı/müteahhit ve son kullanıcıları bina iyileştirmelerine teşvik etmek için yenilikçi çözümler 
  • Finans kuruluşları, kamu organları ve KOBİ çalışanlarının proje finansmanı konusunda eğitilmesi 
  • Finansal araçlara ve mali teşviklere erişebilmek için iyileştirme projelerinin standardizasyonu


Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu