"
YUKARI

Etkinlikler

ileri geri

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu 2013

Tarih: 04 Ekim 2013
Yer: Acapulco Otel, Girne, KKTC

Sempozyum, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenleniyor.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Makina Mühendisleri Odası (MMO); kamunun ve ülke çıkarlarının savunulmasında, ülkenin teknolojik kalkınmasında, çevrenin korunmasında gerekli girişimlerde bulunmakta ve uzmanlık alanlarına giren konularda etkinlikler düzenlemektedir. EMO ile MMO'nun birlikte düzenlediği Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu'nda (YEKSEM2013) ülkemiz ve kamu yararı gözetilerek bilgi paylaşımının sağlanması, sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin sunulması ve kamuoyu ile paylaşılması amaçlanmıştır.

Etkinliğin web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu