YUKARI

Politikalarımız

 •  

  Gizlilik Politikamız
  Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Gizlilik Politikamız, Bankamız web sitesi www.cevreciyiz.com (bundan sonra "Web Sitesi" olarak ifade edilecektir.) ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla benimsediğimiz temel kuralları açıklamaktadır.

  * Web Sitesini, şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alabilir, sunulan raporlarımızı okuyabilir ve diğer detaylı hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

  * Bankamız, Web Sitesi ziyaretçilerine ait bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlama konusunda Bankacılık Kanunu’nun açık düzenlemesi ile yasal bir yükümlülük altında bulunmakta ve gerekli azami hassasiyeti göstermektedir. Bankamız tüm çalışanlarının bu konuda gereken hassasiyeti en yüksek düzeyde gösterebilmesi için, Bankamız mevzuatında bu hususta detaylı düzenlemelere gidilmekte, yürütülen her türlü uygulama ve süreçte ziyaretçi bilgilerinin korunması hususu önemle göz önünde bulundurulmaktadır.

  * Web Sitesi ziyaretçilerinin verilerini korumak amacıyla bankamız sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin Bankamız bilgilendirmelerine buradan ulaşabilirsiniz.

  * Şahsi bilgilerinizi (adres, telefon, faks, e-posta adresi vb.) Bankamız ile paylaşmanız halinde söz konusu bilgiler sadece talep ettiğiniz hizmetin sunulması, değişiklik, bilgilendirme, kullanım ve bakım hizmetleri ile sözleşmenin yenilenmesine ilişkin iletileri göndermek için kullanılacak ve yasal zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

  * Web Sitesi ziyaretçilerine ilişkin tüm bilgilerin yetkisiz erişimlerden, hatalı kullanım ve değişikliklerden, bozulma ve yok edilmekten korunması; bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanması temel yaklaşımımızdır.

  * Web Sitemiz diğer web sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Gizlilik Politikamız ‘da yer alan taahhütlerimiz sadece işbu Web Sitesi için geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Ziyaret edilen web sitelerinin gizlilik ilkeleri, etik ilkeleri ve kullanım şartları geçerli olup bu sitelerde uğranabilecek maddi/manevi kayıplardan TSKB sorumlu değildir.

  * Bankamız, Gizlilik Politikamızı güncel tutmak ve ilgili mevzuatlara uygun hale getirmek adına önceden haber vermeksizin değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Gizlilik politikasında değişikliklerin gerçekleştirilmesi durumunda, güncellenen politika web sitemizde ilan edilecektir. Bu politika en son 17.05.2021 tarihinde güncellenmiştir.
  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

  1. AMAÇ VE KAPSAM


  Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (“TSKB” veya “Banka”) olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizin korunmasına önemsediğimizi ve bu kapsamda verilerinizin gizliliği ve güvenliğini sağlamak için azami ölçüde güvenlik tedbirlerini aldığımızı beyan ederiz.

  İşbu Aydınlatma Metni, http://www.cevreciyiz.com/14/bize-ulasin adresinde yer alan İletişim Formu (“İletişim Formu”) aracılığı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında tarafımızca işlenen kategorik bazdaki kişisel verileri, bunların toplama yöntemleri, işlememesinin hukuki sebepleri ve amaçları, aktarımı ve aktarım amaçları ile veri sahibi gerçek kişilerin haklarına yönelik olarak şeffaf bir şekilde bilgilendirme yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

  2. VERİ SORUMLUSU / VERİ İŞLEYEN

  KVKK ve işbu Aydınlatma Metni kapsamında; kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (“TSKB”) “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir.

  Kişisel verileriniz, TSKB’nin vermiş olduğu yetkiye dayalı olarak, TSKB adına “Veri İşleyen” sıfatını haiz Argos Film Turizm Ltd. Şti. tarafından işlenmektedir.

   
   
   
   
   
   
   
   


  3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

  Bankamız tarafından İletişim Formu’nu dolduran kişilere ait; Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir.

  4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

  Kişisel verileriniz, tamamen otomatik olan bir yöntem olan İletişim Formu’nun tarafınızca doldurulması ile Veri İşleyen ve Veri Sorumlusu tarafından elde edilmekte ve toplanmaktadır.

  Kişisel verileriniz, KVKK’nın md. 5/2-(e) bendi uyarınca İletişim Formu aracılığı belirtmiş olduğunuz Öneri/Görüş/Başvuru mesajlarınızın cevaplanması ve bu yöndeki haklarınızın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile sebebiyle elde edilmekte ve toplanmaktadır.

  5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

  Kişisel verilerinizi, belirtilen amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olarak, amacın gerçekleşmesini temin edecek ölçüde KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen işleme şartlarına (hukuki sebep) dayanarak işlemekteyiz.


  KATEGORİLER  İŞLENME AMAÇLARI  HUKUKİ SEBEP 
  Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad)

  İletişim Bilgisi (Mail- Telefon)
   • İletişim Formu’nda iletmiş Öneri/ Görüş / Başvuru mesajlarınızın Bankamız kayıtlarına alınarak yanıtlanması;  • KVKK m.5/f.2-(e) - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması


  6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AMACI

  İletişim Formu aracılığı ile elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz, Veri İşleyen tarafından Veri Sorumlusu’na aktarılanlar hariç olmak üzere, herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

  7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

  KVKK’nın 11. maddesi ile düzenlenen haklarınızı kullanmak için 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2 maddesinde belirtilen usule uygun olmak kaydı aşağıdaki yöntemlerle Veri Sorumlusu’na başvurabilirsiniz.

  • Meclisi Mebusan Cad. No:81 Fındıklı 34427 Beyoğlu- İstanbul adresinde bulunan Bankamız genel müdürlüğüne kimliğinizi tespit etmeye elverişli belgelerle birlikte ibrazı ile bizzat;
  • Noter marifetiyle genel müdürlük adresimize yapılacak bir bildirimle,
  http://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/verisahibibasvuruformu.pdf adresindeki başvuru formunun doldurarak Bankamızın “tskb@hs02.kep.tr” kayıtlı elektronik posta adresine göndereceğiniz elektronik posta ile,
  http://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/verisahibibasvuruformu.pdf adresindeki başvuru formunun doldurarak güvenli elektronik imza veya mobil imza imzalanmış dijital suretinin “kvkbasvuru@tskb.com.tr” e-posta adresine göndereceğiniz e-posta ile,
  http://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/verisahibibasvuruformu.pdf adresindeki başvuru formunun doldurulmuş ve tarafınızca imzalanmış bir suretinin Bankamız sistemlerinde kayıtlı ve teyit edilmiş e-posta adresiniz üzerinden “kvkbasvuru@tskb.com.tr” e-posta adresine göndereceğiniz e-posta ile,

   

  TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

  Güncelleme Tarihi: 07.06.2022

  Çerez Politikası
  ÇEREZ NEDİR ?

  Çerez, herhangi bir internet sitesi tarafından bilgisayara veya mobil cihazlarda depolanan bir tür tanımlama dosyasıdır. İnternet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde bilgisayarların veya mobil cihazların tanınmasını sağlar. Böylece internet sitelerinin işlevselliği ve performansını artırabilir, gezinti deneyiminizi iyileştirici çözümler sunabilir. Bu çerçevede Bankamız’a ait www.cevreciyiz.com adresindeki internet sitesinde de çerezler kullanmaktadır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (“TSKB”) olarak şeffaflık prensibimiz gereği internet sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak isteriz.

  TSKB ÇEREZ KULLANIMI

  Bankamız internet sitesini ziyaret ederek; internet sitemizin kullanımı için gerekli olan çerezlerin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza yerleştirilmesini kabul etmiş olursunuz.

  Kullandığımız çerezler Bankamız internet sitesini ziyaret edenlere ait kişisel veri veya gizli bilgi toplamamaktadır. Yine de çerezlerin saklanmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Ancak, çerezleri silmeniz ve ilerideki çerezlerin bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmasını kabul etmemeniz durumunda Bankamız internet sitesinin özelliklerinden bazılarını kullanamayabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

  TSKB, gerekli gördüğü durumlarda, kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya internet sitesine yeni çerezler ekleyebilir. Dolayısıyla bu Çerez Politikası’nı her zaman değiştirebilir. Çerez Politikası’nın değiştirildiği hallerde sayfanın altında yer alan güncelleme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu kapsamda işbu Çerez Politikası’nı belirli zamanlarda inceleyerek, çerez kullanımı ile ilgili bilgi edinmenizi tavsiye ederiz.

  TSKB ÇEREZ KULLANIM AMACI

  TSKB olarak Bankamız internet sitesinde; aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde çerezler kullanılmaktadır:

  • Gezinti süresince internet sitemizin düzgün bir biçimde çalışmasını temin etmek amacıyla gezinti süresince kullanılan ve oturumun sonlandırılmasıyla birlikte silinen geçici “Oturum Çerezleri”
  • Geçmiş gezintilerinizdeki tercihlerinizi hatırlamak ve bir sonraki gezinti deneyiminizi işlevsel hale getirmek amacıyla “Kalıcı Çerezler”
  • Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla gezinti süresince kullanıma ilişkin ziyaret edenlerin sayıları, görüntülenen sayfaların tespiti, oturum süreleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi bilgiler toplayan “Analitik Çerezler”


  İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

  Bankamız internet sitesinde kullanılan çerez türlerinin adı, işlevleri ve depolanma süreleri aşağıdadır:

  Çerez Adı İşlevi Depolanma Sür
  ASP.NET_SessionId Bu çerez sadece bir giriş alanındaki web siteleri üzerinde kullanılır. Web sitesinde gezinti sırasında sınırlı bir oturum süresi içerisinde aynı tarayıcıdan gelen talepleri tanımlamak için gereklidir. Oturum Boyunca
  sfbShellAppLaunched Üçüncü taraf Adobe tarafından depolanır ve web sitesi sayfasının işlevselliğini ve kullanılabilirliğini sağlar ve hataları izlemek için kullanılır. 180 Gün
  DV Üçüncü taraf Google Analytics tarafından web sitesi trafik bilgilerini izlemek için kullanılır Oturum Boyunca
  OTZ Üçüncü taraf Google Analytics tarafından web sitesi trafik bilgilerini izlemek için kullanılır. 1 Ay
  _ga Üçüncü taraf Google Analytics tarafından internet sitemizi ziyaret edenleri ayırt etmek için kullanılır. 365 gün
  _gat Üçüncü taraf Google Analytics tarafından sunucuları hakkında istek oranlarını izlemek için kullanılır. Oturum Boyunca
  _gid Üçüncü taraf Google Analytics İnternet sitemizin ziyaretçiler taraından nasıl kullandığı hakkında istatistiksel bilgi toplar. 1 gün
  UserMatchHistory Üçüncü Taraf çerezidir. Linkedin tarafından reklam analitiği için kullanılır. 1 ay
  Bcookie Üçüncü taraf çerezidir. Linkedin tarafından tarayıcınızı tanımlamaya yarayan çerezdir. 2 yıl
  lang Üçüncü taraf çerezidir. Linkedin tarafından site dilini saptamak için kullanılır. Oturum Boyunca
  li_sugr Üçüncü taraf çerezidir. Linkedin tarafından tarayıcı detaylarını toplayan çerezdir. 3 ay
  lidc Üçüncü taraf çerezidir. Linkedin tarafından yönlendirme için kullanılır 1 Gün
  lissc Üçüncü taraf çerezidir, Linkedin platformunda size özgü reklamlarını görmeniz için kullanılır. 1 yıl


  ÇEREZLERİ KAPATMAK

  Çerezleri reddetmek veya kabul edilenleri iptal etmek için:

  • Chrome’da tarayıcı ayarlarınızda “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz.
  • Internet Explorer kullanıcıları için “Seçenekler/İnternet Ayarları/Gizlilik/Ayarlar” seçeneklerini kullanabilirsiniz.
  • Firefox kullanıcıları için “Araçlar/ Seçenekler’/ Gizlilik/ Çerez kabul yöntemi/Firefox kapatılana kadar” seçeneklerini kullanabilirsiniz


  ÇEREZLER VERİLERİNİN PAYLAŞIMI

  Üçüncü taraf çerezleri tarafından toplanan internet sitemizi kullanımınıza ilişkin bilgiler ve tercihleriniz bu çerezlerin sahibi olan Adobe, Google Analytics ve Linkedin platformları ile paylaşılabilmektedir. Paylaşılan veriler, hiçbir surette kişisel veri veya gizli bilgi içermemektedir.

   

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu