"
YUKARI

Etkinlikler

ileri geri

Solarex İstanbul Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı

Tarih: 12 Nisan 2012
Yer:

5. Uluslararası Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı
12-14 Nisan 2012
İstanbul Fuar Merkezi

Türkiye’de 2008 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen en istikrarlı uluslararası enerji etkinliği, Solarex İstanbul’un hazırlıkları sürüyor…

Her geçen yıl daha yüksek bir katılım ve başarı ile gerçekleşmekte olan fuar, 5. yılında da 12-14 Nisan 2012 tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi’nin 9. ve 10. Salonları’nda yeniden bir araya geliyor…

Türkiye'de uluslararası anlamda hem konferans hem de fuar etkinliklerinin bir arada gerçekleştirildiği tek platform olma özelliğine sahip fuar, teknik, bilimsel ve en güncel konuların ele alındığı tarafsız ve sektörün en iyi tedarikçi firmalarının yer aldığı enerji sektörünü sanayi ile buluşturan bir fuar olarak, tüm sektör mensupları tarafından heyecanla bekleniyor.

1950’li yıllardan bu yana giderek büyüyen ve gelişen güneş pili teknolojisi bugün kullandığımız fosil kaynaklı yakıtlara bir alternatif oluşturmaktadır. 1960’lı yıllarda uzay araştırmalarında kullanılmaya başlamasıyla birlikte büyük sıçrama yapan güneş pili teknolojisine yönelik, bu yıllarda Ar-Ge çalışmaları büyük hız kazanmıştır. 1973 yılındaki petrol kriziyle birlikte güneş pilleri tüm dünyada alternatif enerji kaynağı olarak cazibe kazanmaya başlamıştır. Kriz döneminde kısa süreli yapılan mali teşviklerle birlikte güneş pilleri güç üretim sistemleri arasında yerini almıştır. Güneş pilleri, hesap makineleri ve kol saatleri gibi küçük uygulamalarda kullanılmaya başladı. 1980’li yıllarda silikon güneş pillerinin verimliliğini artırmak için araştırmalar çeşitli teşviklerle desteklenmiş ve 1985 yılında %20 verimlilik sağlanmıştır. Ve bu verim oranı güneş pilinin gelişimi için dönüm noktası olmuştur. Sonraki 10 yıl içinde güneş pili üretim pazarı %15 - %20 oranında büyük ve istikrarlı bir gelişme kaydetmiştir. 1997 yılından bu yana %38 büyüme kaydetmiştir.

Özellikle 1970’lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, güneş enerjisi çevresel temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir. Örneğin, fotovoltaik (güneş pili) panelleri, bugün için yaklaşık %15’lik bir verime sahiptirler.

Basın bülteninden derlenmiştir.
Detaylı bilgi için www.solarexistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu