"
YUKARI

Etkinlikler

ileri geri

Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi Tematik Çalışma Grupları Toplantısı

Tarih: 28 Mayıs 2007
Yer:

TÇG toplantısının amacı, projenin politika düzeyindeki çalışmaları yönlendirici nitelikteki Tematik Çalışma Grupları katılımcılarına projenin ve TÇG sürecinin aktarılması; katılımcılardan sektörel çalışmların ilk aşamasına yönelik somut katkıların alınması; sektörel çalışma/toplantı takviminin oluşturulması; ve sorumluluk paylaşımının yapılmasıdır. Toplantıda proje ve kavrama dair genel sunuşların yanı sıra sektörel çalışma grupları tarafından, çalışmanın birinci aşaması olan, sektörün mevcut durumuna yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Tarih: 28 Mayıs

Yer: Ankara

Detaylı bilgi için: T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 03122946580

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu