"
YUKARI

Etkinlikler

ileri geri

İş Dünyası İçin Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Programı Son Başvuru Tarihi 29 Şubat 2008

Tarih: 29 Şubat 2008
Yer:

Avrupa Birliği Katılım Sürecinde İş Dünyası için Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Programı iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma alanındaki rolünü güçlendirmek için hazırlandı. Program, Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) ve Bölgesel Çevre Merkezi (REC Türkiye) işbirliğinde İtalyan Çevre, Arazi ve Deniz Bakanlığı (IMET) desteğiyle yürütülüyor. 29 Mart - 28 Mayıs 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilecek programın son başvuru tarihi 29 Şubat 2008.

İş Dünyası için Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Programı’nın ortaya çıkışının temelinde, 21. yüzyılda karşı karşıya kaldığımız farklı alanlardaki sürdürülebilirlik zorlukları yatıyor.

Bu perspektifle yola çıkan Program, katılımcıların:

  • Sürdürülebilirlik ile ilgili karşılaşacakları zorlukları daha iyi kavrayabilmeleri için gerekli olan güncel bilgileri edinmelerine;
  • Günümüzün rekabetçi ortamında giderek artan sosyal, ekonomik ve çevresel zorluklarla baş etmek için gerekli önemli beceri ve yetkinlikleri geliştirmelerine;
  • AB katılım sürecinde gerçekleşmesi beklenen değişikliklerin, Türk sanayisi ve iş dünyasında somut ve kalıcı etkileri olacağını öğrenmelerine ve hazırlıklı olmalarına;
  • Türk iş çevreleri için, AB çevre mevzuatının uygulanmasından doğan fırsatları ve tehditleri tanımlamalarına;
  • Bilgili ve bilinçli kararlar vermelerine ve;
  • Sürdürülebilir kalkınmanın uygulanması yönündeki ana hedefe yönelik bir şirket stratejisi hazırlanması sürecine, uygulamalı deneyimler ve etik anlayışlar aktarmalarına,

olanak sağlamayı hedefliyor.

Programa iş dünyası ve iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma alanındaki çözüm ortakları (sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, yerel yönetimler ve medya kuruluşları) davetlidir

Ayrıntılı bilgi için: http://www.rec.org.tr/haber_ayrinti.asp?id=2251#

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu