"
YUKARI

Etkinlikler

ileri geri

Bazel Sözleşmesi 1994 yılında bugün Türkiye'de yürürlüğe girdi

Tarih: 15 Mayıs 2008
Yer:

Tehlikeli Atıkların Sınırlar ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Sözleşme (Bazel) 15 Mayıs 1994 yılında Türkiye tarafından kabul edildi.

Sözleşme, tehlikeli atıklarla diğer atıkların giderek artan oluşumunu ve bunların sınır ötesi taşınımının insan sağlığı ve çevre için büyük bir tehdit oluşturduğunu kabul ederek ve bu tehlikelerden korumanın en etkin yolunun atıkların oluşumunu miktar ve tehlike potansiyeli açısından asgari düzeye indirmek için düzenlenmiştir.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu