YUKARI

Çevre Koruma

 • Avrupa Birliği Katılım Sürecinde Türkiye için Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları

  Bu yayın, Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Ofisi (REC Türkiye) tarafından 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara‘da düzenlenen “Avrupa Birliği Katılım Sürecinde Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları Paneli”nde gerçekleştirilen sunum kayıtlarının ve gerçekleşen tartışmaların çözümlemelerinden oluşuyor. Devamını oku

 • AB Türkiye Görünüm Dergisi - Çevre Özel Sayısı

  AB Türkiye Görünüm dergisinin dördüncü sayısında AB-Türkiye ilişkilerini ve başlıca AB politikalarını ele alan çeşitli makale ve söyleşiler yer alıyor. Görünüm’ün bu sayısı, özel olarak hem Türkiye hem de AB için önemli bir politika sahası olan “çevre” konusuna odaklanıyor. Devamını oku

 • Avrupa Birliği ve Çevre

  Gelecek yüzyılda Avrupa Birliği daha temiz, daha sağlıklı, daha güzel ve daha müreffeh mi olacak? Yoksa, havamızın, suyumuzun, ve toprağımızın giderek daha kötü biçimde kirlenmesi, ormanlarımızın ve yeşillik alanlarımızın sürekli kaybı ve giderek daha fazla kentleşen ve endüstriyelleşen hayat tarzımızdan kaynaklanan daha fazla hastalık gibi sorunları yaşamaya devam edecek miyiz? Devamını oku

 • Uluslar arası Çevre ve Çocuk Sağlığı Sempozyumu Bildiriler ve Özetler

  Çocuklarımız çevre kirliliğinden çok ve kolay etkilenmektedir. Çevresel kirleticilerin oluşturduğu en önemli tehdit olan çocuk sağlığı sorunlarına yöneliktir. Bu tehdidi ele almak amacıyla 18-20 Ekim 2002'de İstanbul'da "Uluslararası Çevre ve Çocuk Sağlığı Sempozyumu" yapıldı ve buna Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda konuşmacı ve katılımcı katkıda bulundu. Devamını oku

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu