YUKARI

Çevre Koruma

 • Karadeniz’de çevresel iş birliği-1992 Bükreş Sözleşmesi

  Uluslar arası politikada iki karşıt blok arasında esen soğuk savaş rüzgarları bir bakıma Karadeniz’in kaderini de tayin etmiş ve Karadeniz kıyı alanları ve deniz çevresi uzunca bir süre, bölge devletlerinin iş birliği yapabilecekleri bir oluşumdan yoksun bırakılmıştır. Devamını oku

 • Avrupa Birliği Çevre Ödülü 2007-2008

  Avrupa Birliği Çevre Ödülleri, çevre dostu politika ve ürünlere öncülük eden şirketlerin başarılarını takdir etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği’ne üye olan 27 ülke ve üyelik müzakerelerini yürüten Türkiye’de verilmektedir. Devamını oku

 • Toksinler ve Çevre

  Köyde sabah yapılan kıpkırmızı domatesler, zeytinyağına bandırılan köy ekmeği, beyaz peynir ve taze yumurta ile halis bir kahvaltı: anlatırken kulağa çok iyi geliyor… Ama topraktan gelen özünü reddetmeyen bu yiyecekler acaba gerçekten sağlıklı mı? Devamını oku

 • AB Çevre Mevzuatına Uyum Sürecinde Türk Sanayii’nin Yükümlülükleri

  Avrupa Birliği çevre mevzuatına uyum sağlanması ve bu mevzuatın uygulanması, Türk sanayisi için zorlu bir süreç olacaktır. Uyum sürecinin önemi ve zorluğu, çevre konusunun kapsamının çok geniş olmasından ve bu sürecin sanayiye ve ülkeye olan ekonomik etkilerinin henüz bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Devamını oku

 • AB Çevre Müktesebatının Uyumlaştırılması için Stratejiler: Türkiye'yi neler bekliyor?

  Türkiye’nin, 1999 yılı Helsinki Zirvesi kararları sonrası AB’ye tam üyelik hedefi doğrultusunda resmi adaylık statüsü alması, AB müktesebatı çerçevesinde yapılan uyum çalışmalarının devamına önemli bir hukuki dayanak ve meşruiyet sağlamıştır. AB müktesebatının en önemli başlıklarından birisi olan çevre, bugün mevzuat uyum çalışmalarının en zorlu bölümünü oluşturmaktadır. Devamını oku

 • Avrupa Birliği Katılım Sürecinde Türkiye için Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları

  Bu yayın, Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Ofisi (REC Türkiye) tarafından 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara‘da düzenlenen “Avrupa Birliği Katılım Sürecinde Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları Paneli”nde gerçekleştirilen sunum kayıtlarının ve gerçekleşen tartışmaların çözümlemelerinden oluşuyor. Devamını oku

 • AB Türkiye Görünüm Dergisi - Çevre Özel Sayısı

  AB Türkiye Görünüm dergisinin dördüncü sayısında AB-Türkiye ilişkilerini ve başlıca AB politikalarını ele alan çeşitli makale ve söyleşiler yer alıyor. Görünüm’ün bu sayısı, özel olarak hem Türkiye hem de AB için önemli bir politika sahası olan “çevre” konusuna odaklanıyor. Devamını oku

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu