YUKARI

Sürdürülebilirlik Kütüphanesi

 • Türkiye’nin Kelebek Rehberi

  Doğa Derneği, 390 farklı türle ‘kelebek cenneti’ olan Türkiye’nin kelebek rehberini yayımladı. 300’den fazla fotoğrafla birlikte her tür hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı Türkiye’nin Kelebek Rehberi’nde tehlike altında olan türlere de dikkat çekiliyor. Devamını oku

 • Savunmasız Gezegen

  Kitap sanayi devrimi öncesi dönem, sanayi devrimi dönemi ve 19. Yüzyıllın sonlarından itibaren yaşanan dönemin ekolojik koşulları ve çevre ile ilişkisi incelenmektedir. Ayrıca emperyalizm ve çevre ilişkisi de ayrı bir başlık olarak ele alınmıştır. Devamını oku

 • Anadolu’da İz Sürmek

  Tüm dünyada artan çevre sorunları artık hepimizin malumu. Aşırı nüfus artışı, doğal kaynakların yoğun ve kontrolsüz kullanımı, doğal alanların tahribi, küresel ısınma artık hayatımızın “doğal” parçaları. Açlık, susuzluk kapımızda. Devamını oku

 • Dünyayı Nasıl Tükettik?

  Bu kitap Dünyanın karşı karşıya kaldığı en acımasız gerçeklerden biri, gıda arzının talebi karşılamakta zorlanışı üzerine. Nüfusumuz artıyor, iklimimiz değişiyor, suyumuz azalıyor, tarım topraklarımız çölleşme, erozyon ya da başka amaçlarla kullanıma açılma gibi nedenlerle giderek daralıyor... Devamını oku

 • Anadolu'nun Çiçekleri

  Hep söylenir, Türkiye flora açısından çok zengin, 10.000 civarında bitki türüne sahip diye. Bu bitkilerin kimine belki birçok yerde rastlanır ama birçoğu da Türkiye’nin bin bir köşesine dağılmışlardır; sadece o köşelerde yaşarlar. Üstelik açan çiçeklerinin de ömürleri kısadır genelde, birkaç gün görünüp yok olurlar... Devamını oku

 • Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı

  Türkiye, sahip olduğu yaklaşık 11.000 türle bitki zenginliği açısından dünya ölçeğinde önemli bir ülke. Hatta ılıman kuşaktaki florası en zengin ülke olduğunu söylemek yalan olmayacaktır. Bununla birlikte yakın zamana kadar Türkiye’de bu konuda yayınlanmış kapsamlı ve ilgi çekici yayınlar yok denecek kadar azdı. Son yıllarda ise bu alandaki yayınlarda görünen artış gerçekten sevindirici. Devamını oku

 • Türkiye'de Çevrecilik

  Modernleşme sonucunda tüm dünyada çevresel sorunlar yoğunlaşmış, toplumlar üzerindeki etkileri de daha hissedilir olmuştur. Özellikle son yıllarda küresel ısınmanın etkilerinin artmasıyla insanlar çevre ile ilgili konulardan daha çok bahseder olmuşlardır. Ancak gene de bu sorunların hala hak ettikleri ilgiyi gördüklerini ve insanların çözüm üretmeye yönelik adımlar attığını söylemek mümkün değildir. Devamını oku

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu