YUKARI

STK'lar

Eklenme Tarihi: 30 Aralık 2013

Doğa Derneği

 • Doğa Derneği'nin (DD) koruma stratejisi, yeryüzündeki hızlı yok oluşu durdurabilmek için geliştirilmiş uluslararası bilimsel yöntemler ile Anadolu medeniyetlerinin temelinde yatan insan - doğa uyumunu bir araya getirmeye çalışmaktadır.  Vizyonu
  İnsanın; bütün varlıklara ve ekolojik bütüne saygı duyduğu; var oluşunun doğa üzerindeki etkisini bilerek yaşadığı ve sonucunda, doğanın korunmasını gerektirmeyecek yaşam tarzını geliştirdiği bir dünyaya ulaşmak.

  Varoluş Nedeni
  Doğa ve insanı bir bütün halinde ele alarak başta "Önemli Doğa Alanları" olmak üzere tüm Türkiye sathında doğanın yaşamasını sağlamak.

  Çalışma Alanları
  Doğa Derneği, bu görevi yerine getirebilmek için; Yerinde ve doğrudan uygulama projeleri yürütür, Kapasite geliştirme ve eğitim çalışmaları yapar, Kampanya vb. iletişim etkinlikleri yürütür, Doğal kaynakların akılcı kullanımına yönelik yasal alt yapıyı güçlendirmeye çalışır, Gündemdeki çevre sorunlarına diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çözüm önerileri getirir, Başta Avrupa Birliği ölçeğinde olmak üzere uluslar arası işbirlikleri kurar, Doğadaki değişimleri izleyip değerlendirebilmek için bilimsel araştırmalar yapar.

  Doğa Koruma Araştırmaları - Önemli Doğa Alanları (ÖDA), Uluslararası Doğa Koruma Kurumu (CI), Dünya Kuşları Koruma Kurumu (BirdLife International) ve Dünya Bitkileri Koruma Kurumu (PlantLife) tarafından geliştirilen bilimsel kriterlere göre uluslararası öneme sahip olduğu kanıtlanmış alanlardır. ÖDA'lar, Türkiye'nin ulusal alan koruma boşluklarını belirlemesi ve Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde Natura 2000 alanları ağını oluşturabilmesi için bir altlık oluşturmaktadır.

  Yerinde Koruma Çalışmaları - ÖDA'larda sürdürdüğü alan koruma ve savunma çalışmalarıyla, iyi doğa koruma örneklerini ortaya koymayı ve kamuoyunun ilgisini doğa korumaya çekmeyi hedefler. Yerinde koruma, doğa koruma amacıyla hazırlanmış yasal mevzuatın son uygulama basamağıdır.

  Doğa Eğitimi - Doğa eğitimi konusunda tecrübesini aktarmak, Önemli Doğa Alanlarının yakınlarında yaşayan çocukların doğayla olan bağlarını, ilişkilerini güçlendirmek ve doğa eğitimini ulusal ölçekte yayınlaştırmak için çalışmalarını uluslararası yöntemleri izleyerek, Türkiye koşullarına uygun olarak yürütmektedir.

  Doğa Koruma Hukuku - Doğa korumanın önemli unsurlarından biri olan yasal altyapıyı ve ilgili sektörler için üretilmiş politikaları izler. Kapsamlı bir izleme ve değerlendirmeyle doğa korumanın hukuki altyapısının güçlenmesini hedefler. Gündeminde Avrupa Birliği çevre mevzuatına uyum çalışmaları yanında, ulusal mevzuat değişikliklerinin (orman satışına yönelik Anayasa maddesi değişikliği, Kamu Yönetimi Yasa Taslağı, Maden Kanunu Taslağı vb) izlenmesi bulunmaktadır.

  Organizasyon Yapısı: Doğa Derneği koruma stratejisi çerçevesinde örgütlenmiştir. Çalışmalarının merkezinde Yerel Teşkilatlanma yer alır. Birecik, Halfeti, Samsun, İstanbul, Trabzon, Bursa ve Burdur'da temsilci ofisleri bulunur. Kapasite Geliştirme, Halkla İlişkiler, İzleme ve Değerlendirme, Uluslararası İlişkiler, Doğa Koruma Politikaları diğer stratejik çalışma alanlarıdır.

  İletişim Bilgileri
  Adres: Kennedy Cad. 50/19 06660 Kavaklıdere Ankara
  Tel: 0312 448 05 37
  Faks: 0312 448 02 58
  E-posta : doga@dogadernegi.org
  Web: www.dogadernegi.org

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu