YUKARI

STK'lar

Eklenme Tarihi: 30 Aralık 2013

DENİZTEMİZ Turmepa - Deniz Temiz Derneği

 • Turmepa halkımızdan gelecek talep ve desteğin vermiş olduğu kuvvet ile deniz ve kıyılarımızın kirletilmemesini ve bu konuda ulusal ve uluslararası kanun ve anlaşmaların uygulanmasını sağlayacak en etkili güç olmayı amaçlamaktadır.


  Vizyonu
  Gelecek nesillere yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek, onların denizlerimizin ekonomimize, sağlığımıza ve refahımıza katkılarından yararlanabilmelerini sağlamaktır

  Amacı
  Kişisel sağlık ve refah ve Türkiye'nin ekonomik geleceği için oluşan önemli riskler hakkında kamusal farkındalığı arttırmak, Halkın deniz ve sahil çevresinin süregelen tahribatına karşı müsamaha göstermemeleri konusunda faaliyete geçmeleri için halkı teşvik etmek, Denizlerin uzun süre korunmasını sağlamak için çocuklarda ve gençlerde çevre bilinci yaratmak, Öncelikli tehdit altındaki deniz çevrelerini korumak ve Türkiye'nin uluslararası çevre kurallarını ve AB üyeliğinin gerektirdiklerini karşılamasını sağlamak, Hükumeti ve kamu sektörünü deniz çevresine zarar veren faaliyetler konusunda uyarmak ve etkili yasa uygulamaları için halkı harekete geçirmektir.

  Çalışma Alanları
  DenizTemiz Derneği her yıl provakatif bilgi, resim ve mesajların yer aldığı bilinçlendirme kampanyaları ve etkinlikler düzenlemektedir. Kampanyaları sağlık, güvenlik ve ekonomik refah üzerindeki tehditler,denizlerdeki yaşamın içinde bulunduğu tehlike konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amaçlıdır.

  International Coastal Cleanup Kampanyası - Kampanyanın temel amacı, kirliliğin nedenlerini ve nereden geldiğini öğrenmektir. Faaliyet esnasında toplanan atıkların kayıtları incelenerek atıkların cins ve kaynağının istatistiği yapılarak, kampanyaya katılan ulusal ve uluslararası tüm ülkelere bir rapor halinde sunulmaktadır. Bu rapor sonucunda, kirliliğin kaynakları ve atıkların yıllara göre değişkenlikleri saptanmaktadır.

  Atık Alım Teknesi - Atık Alım Teknesi Projesi, teknelerden atık alım yönetmeliği doğrultusunda yat sahiplerinin uğrak yeri olan koylarımızda mobil olarak hizmet vererek denizlerimizin temiz tutulmasına katkıda bulunacaktır.

  Acil Mavi Yardım Hattı - 444 67 67 Denizlerin yaşama şansı, yasaların uygulanması konusunda herkesin kendi payına düşeni yapmasına bağlıdır. Derneğin bu projeyle amaçladığı her bireyin harekete geçmesi ve hattın kullanımın yaygınlaştırılmasıdır.

  Eğitim Çalışmaları - DenizTemiz Derneği/Turmepa kurulduğu günden bu yana çeşitli programlar ile devlet ve özel okullardaki çocuklara ve gençlere deniz kirliğinin nedenleri ve önlenmesi konusunda eğitimler vermiştir. DenizTemiz Derneği uzun vadeli değişim yaratmanın tek çözümünün kurulduğu ilk günden beri eğitim olduğuna inanmıştır. Dernek en iyi eğitim sisteminin öncelikle okullardaki öğretmenlerin Turmepa eğitmenleri tarafından eğitilmesi ve onların da öğrencileri eğitmesi olduğuna karar vermiştir.

  DenizTemiz II Teknesi - 1997 yılında yapımını gerçekleştirdiği özel tasarlanmış DenizTemiz Süpürgesi ile Marmara Bölgesinde herkesin takdirini toplayarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve özel bazı kurumlara örnek olmuş ve toplam 9 tane daha yapılmasına öncülük etmiştir.

  Göcek Projesi - Muğla Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinden Prof. Dr. Sayın Ahmet Balcı ve çalışma ekibi işbirliğiyle Göcek Bölgesinde Deniz kirliliğinin önlenmesi ve Kıyı Yönetim Sisteminin kurulması projesi hazırlanmıştır.

  Organizasyon Yapısı
  Dernek örgütü, merkez organları ve yürütme birimleri ile şubeler, temsilcilikler ve iktisadi işletmelerden oluşur. Dernekte AB Projeleri, Eğitim, Kaynak Geliştirme, Finansman ve İdari İşler koordinatörlükleri bulunmaktadır.

  İletişim Bilgileri:
  Adres: Nakkaşatepe Aziz Bey Sok. No:26 34674 Kuzguncuk İstanbul
  Tel: 0216 310 93 01 - 0216 341 77 77
  Faks: 0216 343 21 77
  E-posta : turmepa@turmepa.org.tr
  Web: www.turmepa.org.tr

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu