YUKARI

STK'lar

Eklenme Tarihi: 28 Şubat 2018

SosyalBen Vakfı

 • SosyalBen Vakfı, dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların sosyal becerilerini ve benliklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini amaçlıyor.

  SosyalBen Vakfı, dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların sosyal becerilerini ve benliklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini amaçlayan; bu amaç doğrultusunda kişisel gelişimlerine katkı yapacak ulusal ve uluslararası düzeyde saha ve eğitim çalışmaları gerçekleştiren; çocuk ve gençlerin yaşadıkları dünyadan sorumlu yetişkinler olarak yetişmeleri için sosyal sorumluluk, girişimcilik ve gönüllülük bilinçlerini ve becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu.
   
  SosyalBen Vakfı saha çalışmaları boyunca resim, müzik, dans, tiyatro, yaratıcı yazarlık, kısa film, fotoğraf, spor, yaratıcı drama, sahne sanatları, icat gibi farklı temalardaki atölye çalışmalarıyla çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor.
   
  Kars’tan Edirne’ye, Sinop’tan Hatay’a, Gambia’dan Makedonya’ya, Nepal’den Moğolistan’a, Kamboçya’dan Karadağ’a kadar Türkiye’nin ve dünyanın birçok bölgesinde çalışmalar gerçekleştiren SosyalBen Vakfı, bu çalışmalar için gerekli bütçeyi sponsorlar, bağışlar ve SosyalBen Store aracılığı ile temin ediyor. 
   

  VİZYONU

  "Sosyal benliğinin ve yeteneklerinin farkında güçlü nesillerden oluşan bir toplum hayal ediyoruz."
   

  MİSYONU

  Dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7 – 13 yaş aralığındaki çocukların sosyal gelişim ve sosyal kimliklerini desteklemek; ufuklarını genişletmek; özgüvenlerini güçlendirerek daha mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı yapmak; paylaşım ve toplumsal yaşam bilinci kazanmalarını desteklemek; ve tüm bunların sürekliliğini sağlamaktır. 
   

  İLKELERİ

  SosyalBen Vakfı, vizyon ve misyonu doğrultusunda aşağıdaki ilkeleri benimsemiş ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.
   
   
  Dünya Vatandaşlığı
  Sınırların öneminin kalmadığı iletişim çağında yerel çalışmaların yanında uluslararası çalışmalar yürütmekte, dünyadaki sorunları önemseyerek evrensellik ilkesini benimsemektedir.
   
  Gönüllülük
  Çalışmalarını 18-25 yaş arası üniversite öğrencileriyle birlikte tamamen gönüllük ilkesiyle gerçekleştirilmektedir.
   
   
  Farklılıklara Saygı
  Din, dil, ırk, etnik köken farklılıklarını gözetmeden ihtiyaç doğrultusunda dünyanın her noktasındaki çocuklarla çalışmalar yürüterek, dünyanın farklılıklarla daha güzel olduğuna inanmaktadır.
   
  Şeffaflık
  Gönüllülerin, destekçilerin ve kamuoyunun projeler ve çocuklar üzerindeki etkilerini görebilmeleri için yapılan tüm çalışmaları ve bütçe planları açıkça paylaşmaktadır.
   
   
  Yenilikçilik
  Gelişen ve değişen dünyada çağın gerekliliklerine uygun olarak yenilikleri takip etmekte ve dünya standartlarında projeler üretmektedir.
   
  Sosyal Girişimcilik
  Yapılan projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak için gelir modelleri oluşturarak daha çok çocuğa ulaşabilecek bağımsız bir bütçe modeli oluşturmayı hedeflemektedir.
   
   
  Toplumsal Fayda
  Yapılan çalışmalarla hayata değer kazandırmayı hedefleyerek projelerin sonunda topluma sağlanacak değerleri gözetmektedir.
   
  Sürdürülebilirlik
  Projelerin çıktılarını ve devamlılığını önemseyerek; toplumsal etkinin, faaliyetlerin ve bütçenin devamlılığını sağlayacak çalışmalar yapmaktadır.

  İletişim Bilgileri: 

  Adres: Aşağı Öveçler Mahallesi 1293. Sokak 9/32 06460 Çankaya/Ankara
  Tel: 0212 263 85 91
  E-posta: info@sosyalben.org 

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu