YUKARI

STK'lar

Eklenme Tarihi: 28 Haziran 2017

DKM – Doğa Koruma Merkezi

 • Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.

  Doğa Koruma Merkezi - kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.

  Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.

  Çalışmalarında 'koruma biyolojisi' disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM'nin öncelikleri arasındadır.

  Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası "ortaklar"ının desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.

  Hedefleri:
  • Doğa koruma çalışmalarında, koruma biyolojisi disiplininin temel alınması.
  • Biyolojik çeşitlilik koruma yaklaşımlarının sektörel yönetişim süreçlerine etkili bir şekilde entegre edilmesi.
  • Koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması.

  Değerleri:

  • DKM ekibi doğadan ve çeşitliliğinden ilham alır; en basit yaşam formundan ekosistemlere kadar doğanın varoluşuna saygı duyar.
  • DKM, güncel bilimsel yaklaşımları temel alarak en iyi örneklerle öncülük etmeye çalışır.
  • DKM yerel dinamikler ışığında sürdürülebilir yaşam şekilleri ve kültürleri destekleyecek gerçekçi ve yenilikçi yaklaşımları belirlemek için çalışır.
  • DKM insanlara öncelik verir, var olan kaynakların en verimli şekilde kullanılması için tüm fikirleri değerlendirir ve deneyimlerini paylaşır.
  • DKM doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının, insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceğine inanır.

  Çalışma Alanları: 
  Biyolojik Çeşitlilik - Doğa Koruma Merkezi, gerek türlerin ve ekosistemlerin korunması, gerekse bu fayda ve hizmetlerin devamlılığının sağlanmasını temel alan bir yaklaşımla doğa koruma çalışmaları yürütmektedir.

  Toprak ve Su - Doğa Koruma Merkezi tarım, kırsal kalkınma ve enerji konularını kendi bakış açısıyla ele alarak; ancak konunun sosyal ve ekonomik boyutunu da göz ardı etmeden uzun vadeli çözüm yöntemleri geliştirmeyi hedeflemektedir. 

  İklim Değişikliği - Doğa Koruma Merkezi de Türkiye’de bulunan ekosistemler ve yaşam alanlarının iklim değişikliği senaryolarından nasıl etkileneceğini tanımlamak ve özellikle uyum konusunda uygulanabilir ve etkili örnekler yaratmak için çalışmalar yürütmektedir.

  Sistematik Koruma Planlaması - Sistematik Koruma Planlaması doğa korumada bir ülkenin ya da bölgenin önceliklerini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. En verimli koruma sistemini oluşturmak üzere tasarlanan bu yöntem, koruma öncelikli alanların yerlerini ve gerekli koruma uygulamalarını ortaya koyar ve sonuçları izlemek üzere bir program oluşturur.
  DKM, SKP yönteminin Türkiye’ye uyarlanması ve uygulanması için altyapı geliştirilmesi konusunda 2004 yılından beri çalışmalar yürütmektedir.

  İletişim Bilgileri: 
  Adres: Aşağı Öveçler Mahallesi 1293. Sokak 9/32 06460 Çankaya/Ankara
  Tel: 0312 287 81 44
  Faks: 0312 286 68 20
  E-posta: dkm@dkm.org.tr 

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu