YUKARI

STK'lar

Eklenme Tarihi: 31 Ocak 2015

Ege Orman Vakfı

 • Ege Orman Vakfı, ağaç dikme, ormanları koruma ve yeşil bilincini toplumun her kesimine yayma ilkesi ile kurulmuş olan gönüllü bir vakıftır. Ağaçlandırma işleri, kamu ormanlarının sınırlarında veya kamu kurumlarına ait bazı bölgelerde yürütülmektedir. Kuruluşundan bu yana 9 milyon fidanı toprakla buluşturan Ege Orman Vakfı dikilen her fidana 5 yıl boyunca bakım yapmış ve ağaç olup ormana karışmasını sağlamıştır.

  Vizyonu:  Ege Orman Vakfı’nın vizyonu, ormanlarımızın toplumumuza, ulusumuza ve dünyamıza sağladığı, sosyal, ekonomik ve çevresel yararları dikkate alan ve aynı zamanda değer veren bir toplum bilinci yaratmaktır.

  Amacı:
  - Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yanı sıra özel, tüzel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
  - Ağaçlandırma yapmak ve teşvik etmek.
  - Ülkemizin çevre olgusuna katkıda bulunarak, yeşil örtüyü çoğaltmak, orman alanlarını genişletmek.
  - Rekreasyon alanları ve fidanlıklar kurmak.
  - Sel baskınkarını ve erozyonu önleyici çalışmalar yapmak.
  - Ormanların korunması, ağaç ve orman sevgisinin yaygınlaştırılması konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarında bulunmak, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek, yayınlar yapmak.
  - Ülkemizdeki eğitim, sağlık ve kültür kurumlarına her düzeyde katkı sağlamak

  Çalışma Alanları: 

  Ağaçlandırma:
  Ege Orman Vakfı'nın en önemli amaçlarından biri ağaçlandırmadır. Ağaçlandırılacak alanın mülkiyeti önemlidir. Kısaca ağaçlandırılan alan orman dışında başka amaçla kullanılmamalıdır. Gelecek kuşaklar için orman olarak kalmalıdır. Bu nedenle, Ege Orman Vakfı:
  1- Devlet sınırları içinde, 
  2- Mülkiyeti kamuya ait olup yerel yönetimler tarafından ağaçlandırılmak üzere tahsis edilen alanlarda ağaçlandırma yapmaktadır.

  Kırsal Kalkınma Projeleri: Ege Orman Vakfı; başta ormansızlaşma olmak üzere kırsal çevre sorunlarının belirlenmesine, çözümlenmesine ve geliştirilmesine; bu sorunlar doğrultusunda kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunabilecek projeler oluşturmaktadır. Başta orman köyleri olmak üzere kırsalda istihdam olanakları yaratan gelir getirici projeleri hayata geçirmekte, kırsal ekonomiyi çeşitlendirilmektedir. Ege Orman Vakfı kırsal kalkınma projeleri ile orman köylerinde yaşayan başta dezavantajlı bireyler olan kadınlar olmak üzere eğitim, beceri kazanma ve nitelik arttırtma ile ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınmalarına destek olunmasını sağlamaktadır. Orman köylüsünü üretici durumuna getirmek, bilinç seviyelerini yükseltmek, ormanlar üzerindeki olumsuz baskıyı azaltarak ormanların devamlılığının sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamdaki projeler:
  Menderes Havzası Yeniköy ve Çatalca Orman Köylerini Destekleme Projesi 
  Sancaklı Köyü Arı Ürünleri Ambalajlama, Paketleme ve Depolama Tesisi
  Adım Adım Ekoturizm Projesi
  Güneşten Ormanlar Projesi

  Eğitim: 
  Doğaya uygun yaşayan, sosyal sorumluluğu gelişmiş, doğadan aldığını doğaya veren bireylerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulduğu 1995 yılından bu yana Ege Orman Vakfı eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Gönüllü eğitmenlerimizle birlikte çeşitli topluluklara ve okullara 2009 yılında birebir verilen konferanslarla 25 bin kişiye ulaşılmıştır. Her yıl olduğu gibi “Gelecek Kuşaklar Orman yok Demesin” konulu düzenlenen yarışmalarla sosyal farkındalığın artırılmasına katkıda bulunulmuştur. 

  İletişim Bilgileri: 

  Adres: Şair Eşref Bul. No:27/2 K:1 Huzur İş Hanı Konak - İZMİR / TÜRKİYE
  Tel: 0232 464 51 60
  Faks: 0232 464 50 73
  E-posta: egeorman@egeorman.org.tr 
  Web: www.egeorman.org.tr

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu