YUKARI

STK'lar

Eklenme Tarihi: 18 Aralık 2013
turcek

TÜRÇEK - Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu

 • Ana tüzüğünde belirtilen; çevrenin her türlü (hava,kara, su) kirliliğinin önlenmesi, doğal varlıkların ve yaşama ortamlarının korunmasi için, ülkemizde geçerli olan yasalar, bu yasalara bağlı olarak yürürlükte bulunan yönetmelikler, tüzükler ve uluslararası anlaşmalar doğrultusunda geçerli olan mevzuat doğrultusunda çalışmalar yapar.

  Vizyonu: Türkiye’nin doğası ve çevresinin korunması

  Varoluş Nedeni: Çevrenin insan sağlığına ve tüm canlılara zararlı hava, su ve yüzey kirliliğine ve gürültülere karşı korunması, ağaçlandırılması ve yeşillendirilmesi, doğal ve tarihi, taşınır ve taşınmaz çevre- kültür varlıklarının korunması çabalarını teşvik ve koordine etmek, desteklemek, kamuoyuna ve ilgililere benimsetmek.

  Amacı: Ulusal Doğa Koruma Konfederasyonu’nun kuruluşunu sağlamak, Türkiye’deki doğa ve çevre konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmek, yeni yerel girişimlerin kurulmasına destek vermek, doğal alanların sürdürülebilir kullanımı ve doğa ile uyumlu kalkınma amacıyla somut çıktıların elde edilebildiği küçük doğal alanlarda katılımcı yönetim modelleri uygulamak ve doğal alan ziyaretçi ve eğitim merkezleri işletmek.

  TÜRÇEK Ana Tüzüğü'ne ulaşmak için tıklayınız.

  Organizasyon Yapısı: TÜRÇEK'te Dış İlişkiler Komitesi, Üyelik - Halkla İlişkiler ve Sosyal İşler Komitesi, Basın - Yayın Komitesi, AR - GE ve ISO Çalışma Komitesi, Ağaçlandırma Komitesi, Eğitim Komitesi ve Enerji - Çevre - Ekonomi Komitesi hizmet vermektedir.

  İletişim Bilgileri:
  Adres: Mühürdarbağı Sokak No:6/3 Kadıköy - İstanbul
  Tel: 0216 338 00 17
  Faks: 0216 330 41 55
  E-posta: cevre@turcek.org.tr
  Web: www.turcek.org.tr

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu