YUKARI

STK'lar

Eklenme Tarihi: 18 Aralık 2013
wwf_turkiye

WWF Türkiye – Doğal Hayatı Koruma Vakfı

 • WWF-Türkiye, Yönetim Kurulu’nun belirlediği ana hedefler doğrultusunda yönetilir. Yönetim Kurulu kendisini doğa korumaya adamış, bilgi ve deneyimleriyle kuruma destek sağlayan üyelerden oluşur. Kurumun günlük işleyişinden sorumlu olan Genel Müdür, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışır.

  Vizyonu: Türkiye’nin doğal kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması

  Varoluş Nedeni: Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi, öncelikli alanlara koruma statüsü kazandırılması ve ekosistemler ile yaşam alanlarının restorasyonu

  Amacı: WWF-Türkiye, Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğini korumak ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla çalışmaktadır. WWF-Türkiye insanların doğa ile uyum içerisinde yaşayabileceğine inanır ve çocuklarımıza yaşanılır bir dünya bırakmak için çalışır.

  Çalışma Alanları:
  Su Kaynakları Programı -
  Su kaynakları yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada miktar, kalite ve tüm diğer sektörel kullanımlar açısından birçok ciddi sorunla karşı karşıyadır. 2025 yılında dünya nüfusunun üçte ikisi ciddi su sıkıntısı yaşayacaktır. 2030 yılında nüfusu 80 milyona ulaşacak olan Türkiye, su kaynaklarını doğru yönetemez ise kişi başına düşen 1100 m3 kullanılabilir su miktarıyla, su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna gelecektir. Tüm canlılar için en önemli doğal hazinelerden biri olan su kaynaklarının öneminin bilincinde olan WWF-Türkiye, söz konusu kaynaklarının korunması ve doğru kullanılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

  Orman Programı - Sahip oldukları biyolojik çeşitlilikle yeryüzündeki en değerli ekosistemler arasında bulunan ve barındırdığı yaşamsal zenginliklerle ayrı yere sahip ormanlar hava kirliliği, sürdürülebilir olmayan odun üretimi, yapılaşma ve yangınlar gibi sebeplerden yok olmaktadır. Bugüne kadar dünyada 3 milyar hektar orman alanı yeryüzünden silinmiştir. WWF-Türkiye, Türkiye’nin orman alanlarının bozulmasını ve yok olmasını önlemek, orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla çalışmaktadır.

  Deniz ve Kıyı Programı - Yeryüzünün % 71’i, oksijenimizin %70’ini üreten denizler ve okyanuslarla kaplıdır. Aşırı avlanma, yanlış yönetim uygulamaları yaşam alanlarının kaybına ve balık varlığının tarihte görülmemiş kadar azalmasına neden olmuştur. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin 8000 km’den uzun kıyı şeridi bulunmakta ve toplam nüfusun yaklaşık %65’i kıyı şeridinde yaşamaktadır. Son yıllarda özellikle turizm yatırımlarının hız kazanmasıyla Türkiye sahillerinde artan inşaatlar ve altyapısı düşünülmeden gerçekleştirilen kitle turizmi gibi faaliyetler kıyılarımız üzerinde büyük tahribata neden olmuştur. WWF-Türkiye, kıyılarımızın ve doğal kaynaklarımızın korunmasına yönelik deniz koruma alanlarının oluşturulması ve canlı türlerinin yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmaktadır.

  İletişim Bilgileri:
  Adres: Büyük Postane Caddesi No: 43-45 Kat:5 34420 Bahçekapı - İstanbul
  Tel: 0212 528 20 30
  Faks: 0212 528 20 40
  E-posta: info@wwf.org.tr
  Web: www.wwf.org.tr

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu