YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

 • Ekoturizmde Sürdürülebilirlik Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

  Dünyada, özellikle 1980’lerde hızlanan gelişmeler, turizm faaliyetlerinin doğal ve kültürel kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri ve bu etkilerin turizmin kendi geleceğini tehlikeye attığının anlaşılmaya başlanması farklı isimler verilen turizm türlerini gündeme getirdi ve önemlerini artırdı… Devamını oku

 • 2009 Yılında Bilişimi Sev Yeşili Koru

  Ekonomik krizin gündemde olduğu önümüzdeki dönem, tasarrufun şirketler için daha da fazla önem kazanacağı bir sürece girileceğini gösterirken uzmanlar çevreci BT’nin getirdiği enerji tasarrufu ile bu yıl daha fazla önem kazanacağını belirtiyor. Devamını oku

 • Sürdürülebilir Turizm ve Türkiye

  Turizm, yıllar boyunca ekonomik yararlarına öncelik verildiği için ülke ve bölge kalkınmasında en önemli araçlardan biri olarak değerlendirilmiştir. Turizm sektörü, özellikle az gelişmiş bölgelerde teşvik edilmiş ve yönetimlerin büyük desteğini görmüştür. Devamını oku

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Veritabanı

  Şirketler, müşterilerinin taleplerini karşılarken aynı zamanda çalışanların, tedarikçilerin ve bir parçası oldukları toplumun beklentilerine cevap vermeyi ve olumlu yönde katkı yapmayı da iş süreçlerinin bir parçası haline getirmektedirler. Devamını oku

 • Kentsel Su Yönetimine Bütüncül Yaklaşım

  İnsanın yerleşik hayatı ilk olarak su kıyılarında başlamıştır. Kenya’nın kuzeyindeki göl kenarlarında ilk hominid türlerin evriminden, büyük nehirlerin kıyılarındaki ana yerleşmelere kadar insanlık tarihi, insan ve su merkezli olarak kabul edilebilir. Devamını oku

 • Planlama ve Katılımda “Yakınsama”

  Artık planlama mekana ve çevreye müdahale etmek bu karmaşık bütünün dinamiklerini kavramak, can alıcı noktalarına stratejik müdahalelerde bulunmak, bu müdahaleleri ve sonuçlarını sahiplendirmek zorundadır. Devamını oku

 • Çevre ve Mühendislik

  Teknolojik ve endüstriyel gelişmeler, özellikle 20. Yüzyıl'ın ikinci yarısında baş döndürücü bir hıza ulaşmış ve beraberinde çevresel değerlerin tahribi, çevre kirliliği ve yenilenemeyen kaynakların hızla azalmasını getirmiştir. Devamını oku

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu