YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

 • Sürdürülebilir Turizm ve Türkiye

  Turizm, yıllar boyunca ekonomik yararlarına öncelik verildiği için ülke ve bölge kalkınmasında en önemli araçlardan biri olarak değerlendirilmiştir. Turizm sektörü, özellikle az gelişmiş bölgelerde teşvik edilmiş ve yönetimlerin büyük desteğini görmüştür. Devamını oku

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Veritabanı

  Şirketler, müşterilerinin taleplerini karşılarken aynı zamanda çalışanların, tedarikçilerin ve bir parçası oldukları toplumun beklentilerine cevap vermeyi ve olumlu yönde katkı yapmayı da iş süreçlerinin bir parçası haline getirmektedirler. Devamını oku

 • Kentsel Su Yönetimine Bütüncül Yaklaşım

  İnsanın yerleşik hayatı ilk olarak su kıyılarında başlamıştır. Kenya’nın kuzeyindeki göl kenarlarında ilk hominid türlerin evriminden, büyük nehirlerin kıyılarındaki ana yerleşmelere kadar insanlık tarihi, insan ve su merkezli olarak kabul edilebilir. Devamını oku

 • Planlama ve Katılımda “Yakınsama”

  Artık planlama mekana ve çevreye müdahale etmek bu karmaşık bütünün dinamiklerini kavramak, can alıcı noktalarına stratejik müdahalelerde bulunmak, bu müdahaleleri ve sonuçlarını sahiplendirmek zorundadır. Devamını oku

 • Çevre ve Mühendislik

  Teknolojik ve endüstriyel gelişmeler, özellikle 20. Yüzyıl'ın ikinci yarısında baş döndürücü bir hıza ulaşmış ve beraberinde çevresel değerlerin tahribi, çevre kirliliği ve yenilenemeyen kaynakların hızla azalmasını getirmiştir. Devamını oku

 • AB Çevre Mevzuatına Uyum Sürecinde Türk Sanayii'nin Yükümlülükleri; Yapılması Gerekenler

  Avrupa Birliği çevre mevzuatına uyum sağlanması ve bu mevzuatın uygulanması, Türk sanayisi için zorlu bir süreç olacaktır. Uyum sürecinin önemi ve zorluğu, çevre konusunun kapsamının çok geniş olmasından ve bu sürecin sanayiye ve ülkeye olan ekonomik etkilerinin henüz bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Devamını oku

 • Çevre Koruma ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

  Küreselleşmenin daha fazla insan ve daha fazla ülkenin yararına işlemesine katkıda bulunmak ve insan yaşamının kalitesini arttırmak için, hükümetlerin, iş dünyasının ve sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışmalar yapması gün geçtikçe daha büyük önem kazanmaktadır. Devamını oku

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu