YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

  • Yoksullukla Mücadele

    1960’lı yıllarda çevre, kalkınma ve güvenli bir geleceğe ilişkin sorunların tartışılmaya başlaması ve bu konuda uluslararası politikaların geliştirilmesi gereğinin kabulüyle birlikte, yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde sürdürülebilir kalkınma bir amaç olarak öne çıkmıştır. Devamını oku

  • Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi

    Kırsal alanların ihtiva ettiği kültürel, sosyal, demografik, ekonomik, çevresel, ve mekansal çeşitliliğin zaman içinde değişen koşullarla birlikte yeni anlamlar kazanması kesin bir kırsal alan tanımı yapılmasını güçleştirmektedir. Devamını oku

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu