YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

 • AB Çevre Mevzuatına Uyum Sürecinde Türk Sanayii'nin Yükümlülükleri; Yapılması Gerekenler

  Avrupa Birliği çevre mevzuatına uyum sağlanması ve bu mevzuatın uygulanması, Türk sanayisi için zorlu bir süreç olacaktır. Uyum sürecinin önemi ve zorluğu, çevre konusunun kapsamının çok geniş olmasından ve bu sürecin sanayiye ve ülkeye olan ekonomik etkilerinin henüz bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Devamını oku

 • Çevre Koruma ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

  Küreselleşmenin daha fazla insan ve daha fazla ülkenin yararına işlemesine katkıda bulunmak ve insan yaşamının kalitesini arttırmak için, hükümetlerin, iş dünyasının ve sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışmalar yapması gün geçtikçe daha büyük önem kazanmaktadır. Devamını oku

 • Sürdürülebilir Turizm ve Çevre

  İnsana özgü ve sosyal bir olay olan turizm, dünyadaki en büyük kitle hareketi olarak değerlendirilmektedir. En basit tanımı ile turizm; "Bir yerin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek, tanımak, eğlenmek ve dinlenmek için yapılan gezidir". Devamını oku

 • Yoksullukla Mücadele

  1960’lı yıllarda çevre, kalkınma ve güvenli bir geleceğe ilişkin sorunların tartışılmaya başlaması ve bu konuda uluslararası politikaların geliştirilmesi gereğinin kabulüyle birlikte, yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde sürdürülebilir kalkınma bir amaç olarak öne çıkmıştır. Devamını oku

 • Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi

  Kırsal alanların ihtiva ettiği kültürel, sosyal, demografik, ekonomik, çevresel, ve mekansal çeşitliliğin zaman içinde değişen koşullarla birlikte yeni anlamlar kazanması kesin bir kırsal alan tanımı yapılmasını güçleştirmektedir. Devamını oku

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu