YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

  • Sürdürülebilir Turizm ve Çevre

    İnsana özgü ve sosyal bir olay olan turizm, dünyadaki en büyük kitle hareketi olarak değerlendirilmektedir. En basit tanımı ile turizm; "Bir yerin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek, tanımak, eğlenmek ve dinlenmek için yapılan gezidir". Devamını oku

  • Yoksullukla Mücadele

    1960’lı yıllarda çevre, kalkınma ve güvenli bir geleceğe ilişkin sorunların tartışılmaya başlaması ve bu konuda uluslararası politikaların geliştirilmesi gereğinin kabulüyle birlikte, yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde sürdürülebilir kalkınma bir amaç olarak öne çıkmıştır. Devamını oku

  • Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi

    Kırsal alanların ihtiva ettiği kültürel, sosyal, demografik, ekonomik, çevresel, ve mekansal çeşitliliğin zaman içinde değişen koşullarla birlikte yeni anlamlar kazanması kesin bir kırsal alan tanımı yapılmasını güçleştirmektedir. Devamını oku

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu