YUKARI

Enerji

 • Bitkisel Atık Yağların Geri Dönüşümü ve Biyodizel

  Çevre en önemli zenginlik ve genç nesillere bırakacağımız en değerli mirastır. Buna karşılık son yıllarda sanayileşme ile birlikte havamız, suyumuz, toprağımız kısaca çevremiz tahrip edilmekte, geleceğimiz yok olmaktadır. Devamını oku

 • Güneşten Enerji Üretmek; sistemler üzerine birkaç not

  Günümüzde hızla artan enerji ihtiyacı, alışılmış enerji kaynaklarının hızlı bir şekilde tükenişi, çevresel ve ekolojik sorunlar, temiz enerji kaynaklarına, özellikle de güneş enerjisine olan ilgiyi artırmıştır. Güneşin hem sonsuz ve görece temiz bir enerji kaynağı olması, hem de dünyanın enerji tüketiminin yaklaşık 10.000 katı enerjiyi yeryüzüne göndermesi bu ilginin en önemli sebeplerini oluşturmaktadır. Devamını oku

 • Türkiye'de Biyoyakıt Gelişmeleri

  Bu sunuş Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu tarafından, TÜRÇEK'in Sabancı Üniversitesi'nin işbirliğiyle 2008 yılında düzenlendiği 'Enerji' temalı 7. Akasya Ulusal Gençlik Çevre Zirvesi'nde sunulmuştur. Devamını oku

 • Enerji Tüketmeme Hakkı

  Ötenazi hakkı dünyanın birçok ülkesinde tanınmıyor ve gündeme geldiğinde oldukça sert tartışmalara neden oluyor. İnsanların ne kadar umutsuz olurlarsa olsunlar, kendi hayatlarına son verme isteklerine pek sıcak bakılmıyor. Bu tavır sanırım sadece söz konusu olan bir birey olunca geçerli. Devamını oku

 • Yenilenebilir Enerji, Enerjide Dönüşüm ve Türkiye

  Enerji üretiminde kullanılacak kaynakların seçiminde çevresel etki değerlendirmesi her geçen gün daha belirleyici hale gelmektedir. Yenilenebilir kaynaklar olan güneş, rüzgar, su, dalga, jeotermal ve biyokütle, enerji üretiminde kullanıldıklarında çevreye minimal düzeyde etki etmektedirler. Devamını oku

 • Binalarda Enerji Verimliliği

  Binalar, tüketilen toplam enerjinin %40’ını kullanmaktadır. Bu %40’lık tüketim payının 2/3’ü ise konutlarda kullanılmaktadır. Enerji kullanımında binaları ulaştırma ve sanayi sektörleri izlemektedir. Devamını oku

 • Kömürden Kurtul İklimi Kurtar!

  Kömürle çalışan termik santraller temel ilke olarak doğadan, açık veya kapalı kömür ocaklarından çıkarılan farklı kalitelerde kömürü (en düşük kaliteli linyitten, kaliteli taşkömürüne kadar) bir yatakta yakarak elde edilen ısı enerjisiyle suyun ısıtılıp buhara ve bunun bir buhar türbininde elektrik enerjisine dönüştürülmesi şeklinde çalışır. Devamını oku

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu