YUKARI

Röportajlar

 • Makbule Yönel Maya, yeşil binaları anlattı


  Her geçen yıl dünya nüfusunun daha büyük bir kısmı kentlerde yaşamaya başlıyor. Bu nedenle çevre dostu kentler, sürdürülebilir bir gelecek kurmak için en önemli anahtarlardan biri haline geliyor. Toplu ulaşımın insan hayatını kolaylaştırdığı ve yaygın kullanıldığı, bisiklet ve yaya dostu, geri dönüşümü teşvik eden bu kentlerin en önemli özelliklerinden biri de yeşil binalar. Hem sürdürülebilir tasarım hem de şehirlerin geleceği için çok şey ifade eden yeşil binaları TSKB Gayrımenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya'yla konuştuk.  Devamını oku

 • Yılmaz Argüden'le iş dünyasını sürdürülebilirlik kriterleriyle buluşturmayı konuştuk


  Dünyada sürdürülebilirlik gündemi sürekli değişirken, iş dünyasının bu gündemdeki önemi her geçen gün artıyor. "Sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımı" olarak tarif edilen Global Compact (BM Küresel İlkeler Sözleşmesi), daha sürdürülebilir bir iş dünyası için geniş kabul gören bir kriter haline geliyor.

  Bu çerçevede "sorumlu kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilir kurumlar" kavramını yaygınlaştırmaya çalışan Global Compact Türkiye, özel sektör ve diğer paydaşlarla işbirlikleri yaparak sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonominin oluşturulması konusunda önemli çalışmalara imza atıyor. Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, Global Compact Ulusal Ağlar Danışma Kurulu Başkanı, UN Global Compact Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yılmaz ARGÜDEN, sorularımızı cevapladı, sürdürülebilir bir ekonomik modelin kurulması için işbirliklerinin faydalarını anlattı. 

  Argüden, 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi çerçevesinde iyi yönetişim, kadının güçlenmesi, kaliteli eğitimle gençliğin istihdamının artırılması ve KOBİ’lerin kalkınma gündemine dahil edilmesi konularının Türkiye için öne çıktığını belirtiyor.
  Devamını oku

 • Özcan Türkakın’la Türkiye’nin sürdürülebilirlik yolculuğunu konuştuk


  Sürdürülebilir bir gelecek kurmak, farklı boyutlarda pek çok adım atmayı gerektiriyor. Bu adımların bazıları günlük alışkanlıklarımızdaki küçük değişimlerden oluşurken, bazı adımlar ancak büyük çaplı projelerle atılabiliyor. Bu projeler geliştirilirken inovasyon, planlama, proje yönetimi ve tabii ki finansman gibi faktörler sürdürülebilirliğin vazgeçilmezi haline geliyor.
   
  Sürdürülebilirliğin finansmanı konusunda Türkiye’nin öncü kuruluşlarından Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) bu yıl 65. kuruluş yılını kutluyor. TSKB Genel Müdürü Sayın Özcan Türkakın sorularımızı cevaplayarak, Türkiye’nin sürdürülebilirlik yolculuğu hakkında bilgi verdi, iklim değişimi gibi konularda iş dünyasının atması gereken adımlar hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Sürdürülebilirliğin ekonomik faaliyetlerin her aşamasına dahil edilebileceğini belirten Türkakın, iş dünyasındaki dönüşümle bu alanda önemli farklar yaratmanın mümkün olduğuna inanıyor.
  Devamını oku

 • Ufuk Tarhan'dan sürdürülebilir gelecek senaryoları


  Sürdürülebilirlik kavramı, doğası gereği gelecekle bağlantılı. Bu ilişkiyi düşünürken "Sürdürülebilir bir gelecekte bizi neler bekliyor?" dedik ve işin uzmanına danışmaya karar verdik. Fütürist Ufuk Tarhan sorulamızı cevapladı, bizimle sürdürülebilirlikten fütürizme, yenilikçi ürünlerden enerji verimliliğine farklı bilgiler paylaştı. Tarhan, "Fütürizmin yani geleceği olumlu düşünmeye, planlamaya, kurgulamaya çalışma çabalarının temelinde geleceği sürdürülebilir kılmak" olduğunu vurguladı. Devamını oku

 • Tunç Fındık'la dağlardan konuştuk


  Milli dağcımız Tunç Fındık'la dağlar ve doğa üzerine sohbet ettik... Bir nevi "dağcılık maratonu" sayılan 14x8000 Projesi kapsamında dünyanın 8000 metreden yüksek 14 dağında zirve yapacak olan Tunç Fındık'a göre dağcılık insana enerji veren, vizyonunu açan, iyi dostluklar kazandıran, çok asil ve güzel bir spor.
  Devamını oku

 • Mustafa F. Bakır ile Permakültür Üzerine


  Bu ayın dosya konusu olarak seçtiğimiz Permakültür yaklaşımını bize en iyi aktarabilecek bir isimle, Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü kurucusu Mustafa F. Bakır ile bir söyleşi yaptık... Devamını oku

 • Hülya Kurt ile Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık hakkında


  TSKB’nin enerji, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarındaki bilgi birikimi ve tecrübesinden doğan ve bağımsız olarak yoluna devam eden ESCARUS, TSKB’nin iştiraklerinden Yatırım Finansman’ın ana hissedarlığında kurulmuştur. Bu inisiyatifle TSKB “çevre, enerji ve sürdürülebilirlik” alanlarındaki başarılı deneyimlerini iş dünyasıyla paylaşmaktadır. Devamını oku

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu