YUKARI

Ekosistemler

 • Su ya da...

  Su, yaşamın ve bireylerin en temel gereksinimi olsa gerek. Hemen hemen tüm yaşamsal, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sağlıklı olarak sürdürülmesi temiz ve yeterli su kaynaklarına sahip olmakla mümkün. Günümüzde yaklaşık 2.5 milyar insan yetersiz ve kalitesiz su nedeniyle sağlıksız şartlarda hayatını sürdürüyor. Devamını oku

 • Türkiye’deki Orman Varlığımız ve Ormanların Durumu

  Genellikle yurdumuzun dörtte birinin orman olduğunu söyleriz. Bu da Orman Genel Müdürlüğü’nün yayınlarındaki verilerle da aşağı yukarı doğrulanmaktadır. Her ne kadar farklı değerlendirmelere ve yıllara göre bu rakam üç aşağı beş yukarı değişse de genellikle % 25 civarındadır. Devamını oku

 • Ormanların Sundukları Hizmetler ve Bunların Ekonomik Değerleri

  Hüma Ülgen’in hazırladığı bu eğitici sunuşta ormanların özelliklerini, faydalarını ve ekonomik açıdan üretimde ne şekilde kullanılabileceğini öğreniyoruz. Devamını oku

 • Damlaya Damlaya…

  Su, yaşamsal devamlılığımızın vazgeçilmez unsuru. Tarımdan hayvancılığa, günlük tüketimden sanayiye kadar yaşamın her alanında ihtiyacımız olan bir doğal kaynak. Devamını oku

 • Şehirlerde Su Sıkıntısı: Ankara Örneği

  Ankara'da Ağustos 2007'de yaşanan su sıkıntısının nedenleri üzerine istatistiksel bir çalışma... Devamını oku

 • Orman Ürünlerine Farklı Bir Bakış - FSC ve SFI

  Günlük hayatımızda farkında olmadan sürekli olarak orman ürünleri kullanıyoruz. Yapılan araştırmalar günümüzde kişi başına düşen günlük ortalama ağaç tüketiminin 1,5 kg. olduğunu, kuzey ülkelerinde daha çok kâğıt hamuru, kâğıt ve kâğıt ürünleri şeklinde olan bu tüketimin güney ülkelerinde gidildiğinde daha çok yakıt amaçlı kullanıma dönüştüğünü gösteriyor. Devamını oku

 • Kıyı Kanunumuz Kamuya Ne Kadar Yararlı?

  Kıyılar tarih boyunca toplulukların gözde yerleşim merkezleri olmuşlardır. İnsanlığın suya olan gereksinimi kıyı kentlerinin önemini artırırken, kıyılardan yararlanma şekilleri uygarlıkların gelişmesi ile çeşitlenmiş ve kıyıların arttırılamaz kaynaklar olması bu alanlardaki kentleşme sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Devamını oku

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu