YUKARI

Sürdürülebilir Yaşam

Eklenme Tarihi: 03 Ağustos 2012

Ekoköylerde Ahenkli Yaşam

 • Şehirden uzakta, doğayla iç içe bir yaşam isteyenlerin tercihi ekoköyler… Ekoköy kavramının başlangıcı, aslında yüzyıllar öncesine dayanan farklı bir yaşam biçimi tercihinden ortaya çıkıyor.

  Günümüzde ekoköyler genellikle doğaya saygılı bir yaşam çerçevesinde düşünülse de, yüzyıllar önce barışçıl insan toplulukları kurmak üzere bir araya gelen insanların oluşturduğu yerleşimler, tarihte görülen ilk ekoköyler sayılabilir.

  Doğayla, çevreleriyle ve de birbirleriyle ahenk içerisinde yaşamak isteyenlerin, tam anlamıyla sürdürülebilir bir yaşamı tercih edenlerin öncülük ettiği bir hareket, ekoköy hareketi. Buradaki amaç kentselleştirilmiş kırsal yaşam oluşturmak değil, kırsal yaşam içerisinde yeni bir sosyal yapı kurmak. Kişilerin kendi hayatlarının sorumluluğunu üstlenmesi fikriyle birlikte gelişen, sürdürülebilir insan yerleşimleri planlamak ve bu çalışmaların gelecek kuşaklara birer örnek oluşturmasını sağlamak.

  Ekoköyler üç ana unsur üzerine inşa ediliyor:
  - Ekoloji
  - Sosyal Toplum
  - Kültür ve Ruhsallık

  Ekoköylerin ekolojik boyutu, çevreye duyarlı bir yaklaşımı ifade ediyor. Burada hedef, gerçek anlamıyla sürdürülebilir, nesilden nesile tahrip olmadan aktarılabilir bir yerleşke oluşturmak. Bu nedenle, yerleşkede sürdürülebilir tarım, ekolojik binalar gibi konular üzerinde çalışılıyor.

  Ekoköylerin sosyal yönü, insanların kişisel özgürlükleri ile başkalarına karşı sorumlulukları arasında bir denge kurmalarını teşvik ediyor. Bireylerin hem kişisel olarak hem de toplumun bir parçası olarak gelişimlerini destekleyen bir ortam yaratılıyor. Çocuklar içinse, farklı yetiler kazanmalarını sağlayan tecrübeler edinmelerini sağlıyor.

 • Ekoköylerin kültürel ve ruhani boyutunda ise, doğal döngüleri anlamaya çalışmak, dünya üzerindeki tüm yaşantılara saygı göstermek ve böylelikle insanoğlunun evren ile bağını içsel bir bilgi haline getirmek söz konusu. Ekoköyler, doğal dünya ile bağımızı bize hatırlatan bir yaşam biçimi oluşturuyor.

  Dünyanın çeşitli coğrafyalarında çok sayıda ekoköy bulunuyor. Bunlardan bazıları ekoköy hareketinin öncüleri sayılabilecek, neredeyse yirmi yıldır varlıklarını sürdüren, Hindistan'daki Auroville gibi yerleşimler. Geçmişte marjinal ve idealist olarak görülen ekoköy hareketi, günümüzde sürdürülebilirlik alanında ihtiyaç duyulan teknolojilerin geliştirildiği kaynaklar olarak görülüyor.

  Türkiye'deki ekoköy hareketinin de diğerlerine benzer şekilde, alternatif bir yerleşim ve yaşam modeli yaratma çabasıyla ortaya çıktığı görülüyor. Türkiye'de ilk ekoköy kurma girişimleri 1990'lı yılların ortalarına dayanıyor. Ülkemizde Küresel Ekoköy Ağı'na (GEN) mensup ekoköyler arasında Ankara Güneş Köyü, İzmir'de bulunan Eko Foça, Antalya'da Hermez Projesi, Çanakkale'de İmece Evi ve yine Çanakkale'de Dedetepe Çiftliği sayılabilir.

  Ekoköyler, sürdürülebilir bir yaşam tarzı yaratma konusunda canlı birer model oluşturmaları açısından çevreci hareketler içerisinde çok önemli bir yere sahipler. Bize dünyamızı tahrip etmeden, çevreye duyarlı yaşamanın yolunu gösteriyorlar.

  Türkiye'deki ekoköylerle ilgili daha fazla bilgi için Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin TaTuTa Projesi'ne göz atabilirsiniz.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu