YUKARI

Sürdürülebilir Yaşam

Eklenme Tarihi: 03 Mayıs 2007

Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim - Johannesburg Uygulama Planı

  • Sürdürülebilir kalkınmanın küresel ölçekte sağlanabilmesi için, toplumların tüketim ve üretim kalıplarında temel değişikliklerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

    “Bütün ülkeler, sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarını yaygınlaştırmalıdır; gelişmiş ülkelerin başını çekmesi, ancak bütün ülkelerin yararlanması gereken bu süreçte, diğerlerinin yanı sıra Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı belgesinin 7. başlığında belirtilen “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” ilkesi özellikle dikkate alınmalıdır. Hükümetler, ilgili uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve toplumun önde gelen bütün kesimleri, sürdürülemez nitelikteki tüketim ve üretim kalıplarının değiştirilmesinde aktif rol oynamalıdırlar.”

    Toplantı notlarının tamamına PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.


Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu