YUKARI

Sürdürülebilir Yaşam

Eklenme Tarihi: 19 Nisan 2023

Kirala, onar, ikinci el al ve sat!

 • Yeni bir araştırma Avrupa’daki tüketicilerin dörtte birinin, finansal fayda sağlaması durumunda dönüşüm ekonomisine açık olduğunu ortaya koydu.

  Visa’nın Avrupa genelinde 8000 tüketici ve 2000 KOBİ (küçük ve orta boy işletme) katılımı ile yaptırdığı son pazar araştırması, Avrupa pazarlarında süregelen hayat pahalılığı ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle insanların mevcut alışveriş alışkanlıklarını yeniden değerlendirdiklerini, ürün ve hizmet alıp satmak için daha sürdürülebilir yöntemler aradıklarını ortaya koyuyor. Visa sürdürülebilirlik yönünde yapıcı adımlar atmak isteyen kişi ve iş yerleri için dönüşüm ekonomisini ve bu kavram kapsamında tanımlanan altı ekonomik faaliyeti öneriyor:
   Kirala
   Yeniden doldur
   Tamir et
   Yeniden dağıtıma sok
   İkinci el sat
   Kullanım ömrü tamamlandığında iade et.

  Yüzde 87’si en az bir dönüşüm ekonomisi faaliyeti gerçekleştirmiş
  Opinium araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 87’si en az bir dönüşüm ekonomisi faaliyetini halihazırda gerçekleştirmiş. Bu altı davranış içinde ‘ikinci el sat’ diğerlerine kıyasla daha çok anlaşılmış ve kabullenilmiş davranış olarak öne çıkıyor. Tüketicilerin yüzde 45’i geçen yıl en az iki kez, eşyalarını ikinci el satışa çıkarmış. Avrupa’daki KOBİ’lerin yüzde 25’i halihazırda bu seçeneği sunarken yüzde 48’i ise bunu, ilerleyen dönemlerde planladıklarını söylüyor. Tüketicilerin yüzde 27’si, daha uygun fiyatlı olacağından tamir edilmiş veya yenilenmiş ürünleri satın alabileceklerini söylüyor. Ürünlerin ömrünün uzatılması için tamir edilmesine en olumlu bakanlar ise 65 yaş üstü kişiler. Tamir gibi yeniden doldurma da tüketicilerin neredeyse üçte biri için tasarruf amaçlı olarak tercih edilir durumda. Kullanım ömrünü tamamlayan ürünlerin iadesi ise tüketicilerin gelecekte benimseme olasılığı en yüksek davranış olarak öne çıkıyor.

  Çevresel faydalar tüketici için önemli bir itici güç
  Araştırmaya göre, dönüşüm ekonomisinin yaygınlaşması için kişi ve küçük işletme sahiplerinin bu alandaki fırsat ve tasarruf potansiyelini anlamaları kilit bir noktada duruyor. Ankete katılan yetişkinlerden dörtte biri, maddi fayda sağlayacaksa bu faaliyetlere katılacaklarını, örneğin kullanılmış kıyafet veya mobilyalarını satmak üzere bir uygulama yükleyebileceklerini veya fazla gelen gıdaları yeniden dağıtıma sokmak için harekete geçebileceklerini söylüyor. Çevresel faydalar da tüketiciler için önemli bir itici güç. Araştırma, her 10 yetişkinden dokuzunun son üç ay içinde çevre dostu faaliyetlere aktif olarak katıldığını ve yüzde 93 gibi büyük bir çoğunluğun daha az ambalaj kullanmanın çevre ve toplum üzerinde bir etkisi olduğunu düşündüğünü ortaya koyuyor. Ankete katılanların yüzde 43’ü atık, ambalaj veya plastiğin azaltılmasını dönüşüm ekonomisinde yer almanın ana nedeni olarak tanımlıyor. Bu da, çevresel kaygılar ve maliyetlerin, bireyleri dönüşüm ekonomisine yönlendirdiğini gösteriyor.

  Döngüsel ekonomiye geçiş fırsat yaratacak
  Tüketici tercihleri değiştikçe, işletmeler için fırsatlar da değişiyor. Avrupa’da döngüsel ekonomiye geçişin 2030 yılına kadar 900 milyar Euro’luk bir ekonomik fırsat yaratacağı tahmin ediliyor ve veriler işletmelerin de bu fırsatı algıladığını gösteriyor. Dönüşüm ekonomisi hizmetlerini sunan KOBİ’lerin yıllık gelirleri son iki yılda yüzde 22 oranında artarken, büyüme potansiyellerinin daha fazla olduğu görülüyor. Tüketicilerin yüzde 69’u, dönüşüm ekonomisini benimseyen işletmelerden ürün veya hizmet satın alma olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtiyor. Avrupa genelinde ankete katılan KOBİ’lerin neredeyse tamamına denk gelen yüzde 91’i, daha sürdürülebilir iş yapış şekillerini benimsemek istediğini söylerken dörtte biri ise gelirlerinin yüzde 20’sini bu yönde yatırım yapmak için kullanabileceğini belirtiyor.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu