YUKARI

Sürdürülebilir Yaşam

Eklenme Tarihi: 16 Kasım 2018

Toprak TEMA web sitesi yenilendi

 • Yenilenen Toprak TEMA web sitesi toprak hakkındaki genel bilgileri, Türkiye'deki toprakların durumunu, toprağa dair merak edilen ve az bilinen konulara yer veriliyor.

  TEMA Vakfı 2013 yılında kullanıma açtığı ve toprak hakkında merak edilen çok sayıda bilgi paylaştığı Toprak TEMA internet sitesini yenileyerek tekrar kullanıma sundu. 

  Yenilenen Toprak TEMA web sitesi toprak hakkındaki genel bilgileri, Türkiye'deki toprakların durumunu, toprağa dair merak edilen ve az bilinen konulara yer veriliyor.
   
  Sitede toprakla ilgili pek çok önemli bilgi infografikler eşliğinde paylaşılıyor. 
   

  Toprak Ana

  Bu bölümde, toprak nedir, nasıl oluşur gibi soruların cevabı veriliyor. Ayrıca toprağın dokusu ve katmanları inceleniyor. 
   

  Yaşayan Toprak

  Toprağın canlı bir organizma olduğunun vurgulandığı bu bölümde, toprağın ekosistemi, besin ağı, topraktaki azot ve karbon döngülerine yer veriliyor. Ayrıca toprağın iklim düzenlemeden sel ve taşkınların önlenmesine kadar pek çok işlevi de yine bu bölümde aktarılıyor.
   

  Yok Olan Toprak

  Sitenin belki de en önemli kısımlarından biri, toprağın neden ve nasıl yok olduğunun incelendiği bu bölüm. Toprağın yok olma sebepleri arasında ormansızlaşma, arazi tahribatı, büyüyen kentler ve artan nüfus, yoğun toprak işleme, toprak kirliliği, aşırı otlatma, değişen iklim gibi gerekçeler gösteriliyor. Toprağın nasıl yok olduğu konusu ise erozyon, organik madde kaybı, toprak canlı çeşitliliğinin azalması, toprağın asitleşmesi, kimyasal gübreler, asit yağmurları, tuzlanma ve sıkışma gibi başlıklar altında inceleniyor. Toprağın yok olması sonrasında bizi neler beklediği konusu ise gıda güvenliği tehdidi, su kaynaklarının yok olması, sıcaklıkların artması, yoksulluk ve göç şeklinde detaylandırılıyor.
   

  Toprağın Geleceği

  Toprağın sağlıklı şekilde gelecek nesillere aktarılması konusunda önerilerin paylaşıldığı bu bölümde, orman ve bitki örtüsünün, meraların ve tarım topraklarının korunması, rüzgar perdeleri, nöbetleşe ekim, teraslama, arazinin eğimine dik tarım yapma, yeşil gübreleme, siyah altın olarak adlandırılan kompost, sürdürülebilir toprak yönetimi gibi konular inceleniyor. 
   

  Sadık Yarim

  Toprak TEMA’nın son bölümünde ise toprağın tarihi ve kültürel bir motif olarak yerine ilişkin bilgiler paylaşılıyor.  

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu