YUKARI

Röportajlar

Eklenme Tarihi: 05 Şubat 2018

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasını destekliyoruz

 • TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen, TSKB'nin yenilenebilir enerji alanındaki yaklaşımını Capital dergisinin Energy & Business ekine anlattı.

  TSKB, enerji yatırımlarını ne zaman ve neden odağına aldı? Bugüne kadar finanse ettiğiniz projeler hakkında bilgi alabilir miyiz?
   
  TSKB olarak ülkemizin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınması için değer yaratma misyonuyla hareket ediyoruz. Türkiye’nin kalkınma öncelikleri, bizim de yatırım önceliklerimizi oluşturuyor. Bu nedenle enerji üretimine ve dağıtımına odaklanmış durumdayız. Bu alanda özellikle fark yarattığımız noktanın yenilenebilir enerji yatırımları olduğunu düşünüyoruz. Yenilenebilir enerji alanında 15 yılı geride bıraktık. 2017 yıl sonu itibarıyla finansman sağladığımız yenilenebilir enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 5.617 MW’a ulaştı. Diğer bir deyişle Türkiye’nin toplam kurulu yenilenebilir enerji gücünün %15’ini TSKB’nin finanse ettiğini söyleyebiliriz. Şimdiye dek 299 yenilenebilir enerji projesine taahhüt ettiğimiz tutar ise 4,9 milyar dolara yaklaştı. 
   
  Enerji sektörüne ayrılan kredilerin toplam kredileriniz içindeki payı nedir? Bu oranın artırılmasına yönelik düşünceniz nedir?
   
  İklim değişikliği ile mücadeleye dönük yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği projelerinin yanı sıra sosyal kalkınmaya odaklanan temaları da barındıran sürdürülebilirlik yatırımlarının portföyümüzdeki payı yaklaşık %60’a ulaşmış durumda. 
   
  Enerji sektörünün portföyümüzdeki payı yüzde 42. Yenilenebilir enerji özelinde bakarsak bu rakamın yaklaşık yüzde 34 olduğunu görüyoruz.
   
  Enerji, özellikle de yenilenebilir enerji yatırımları, ülkemizin kalkınmasında önemli bir role sahip. Yapılan her yenilenebilir enerji yatırımıyla üretimin artması, ekonominin büyümesi ve enerjide dışa bağımlılığın azalması için bir adım atılıyor. Biz de bu amaçla yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz. Bu desteği Türkiye’nin ilk karbon-nötr bankası olarak ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişi için de önemli buluyoruz.
   
  Yenilenebilir enerjide hangi alanlara odaklanıyorsunuz? Desteklediğiniz yatırımlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? 
   
  Türkiye’nin kalkınması yönünde faaliyet gösteren bir misyon bankası olarak, ülkemizin öncelikli yatırım ihtiyaçları ve yaptığımız kaynak anlaşmaları çerçevesinde, sosyal, ekonomik ve çevresel kriterlerimize uyan ve verimli bulduğumuz yenilenebilir enerji projelerini finanse ediyoruz. 
   
  Son yıllarda yenilenebilir enerjide, başta jeotermal ve güneş enerjisi olmak üzere rüzgar ve biyokütle enerji santrali projelerine ağırlık verdik. Rakamlara bakarsak, Türkiye’deki toplam MW cinsinden kurulu güneş enerjisi gücünün %5’ini, rüzgar enerjisi gücünün %18’ini, biyokütle enerjisi gücünün %24’ünü, hidroelektrik enerji gücünün % 14’ünü ve jeotermal enerji gücünün ise  %47’sini finanse ettiğimizi söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi yatırımlarının hızla devam etmesini bekliyoruz. Bankamızın bu alanlardaki finansman desteğini de artırmayı hedefliyoruz.
   
  Finansmanın yanında danışmanlık alanında ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Bunun için ayrıca ekip bulunduruyor musunuz?
   
  TSKB’nin bankacılık anlayışı ana faaliyetlerimiz olan kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığından çok daha fazlasını ifade ediyor. Kalkınma bankacılığı sorumluluğu ile finansal analiz, teknik uzmanlık ve ekonomik vizyonu iş modelimize entegre etmiş durumdayız.   Mühendislik, Mali Analiz, Ekonomik Araştırmalar alanlarında çalışan deneyimli ekiplerimiz sayesinde bir projeyi değerlendirirken sadece ekonomik kriterleri değil, sosyal ve çevresel sonuçları, teknik uygulanabilirliği ve tabii ki sürdürülebilirliği hesaba katıyoruz. İncelediğimiz projeleri uzmanlığımızı katarak daha verimli hale getirmeyi amaçlıyoruz.  
   
  Bu yetkinliklerimizden hareketle, enerji sektörü de dahil olmak üzere tüm sektörlerdeki deneyimimizi danışmanlık alanında da kullanıyoruz.  Yatırım kredilerinde ve proje finansmanlarında birlikte çalıştığımız müşterilerimizi danışmanlık altyapımızla da destekleyerek işbirliği olanaklarını artırmak istiyoruz. Daha önce de bahsettiğim, esas odak alanımız olan sürdürülebilirlik yatırımlarında da danışmanlık şapkamızla fark yaratıyoruz. İştirakimiz TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. – Escarus aracılığıyla, sürdürülebilirlik çözümleri geliştiriyor, dünyada kabul görmüş uluslararası çevresel ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını Türk iş dünyasına entegre etme konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. 
   
  Enerjinin finansmanında uluslarası finans kuruluşları ile ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
   
  Uluslararası finans kuruluşları ve kalkınma bankaları kuruluşumuzdan bu yana en önemli iş ortaklarımız arasında yer alıyor. Bu kuruluşlardan temin ettiğimiz fonlarla, Türk iş dünyasının yatırımlarına destek oluyoruz. Dünya Bankası (IBRD ve IFC), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), Alman Kalkınma Bankası (KfW), İslam Kalkınma Bankası (IDB), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Avusturya Kalkınma Bankası (OeEB), Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi kalkınma finansmanı kuruluşları ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
   
  Son dönemde IFC ve EBRD’den toplam 160 milyon ABD Doları tutarında kaynak temin ettik. IFC’den temin ettiğimiz 75 milyon ABD doları tutarındaki “Sürdürülebilir İklim Kredisi” ile yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, inovasyon ve Ar-Ge ile iklim değişikliğine adaptasyon gibi yatırımlara odaklanacağız. EBRD’den temin ettiğimiz 85 milyon ABD Doları tutarındaki kaynak ise Türkiye genelinde orta ölçekli yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarının finansmanına destek amacıyla kullanılacak.
   
  Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de yenilenebilir enerji alanında sürdürülebilirlik odaklı kaynaklarla ülkemizin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayan yatırımlara destek olmaya devam edeceğiz.
   
  Enerji verimliliği ile ilgili ne gibi çalışmalarınız var. Bu konuda kaç proje finanse edildi, hangi sektörlere odaklandınız? 
   
  Enerjinin verimli kullanılması ile sağlanan faydayı enerji üretimi kadar önemli buluyoruz. Bu vizyonla 8 yıldır enerji ve kaynak verimliliği alanlarındaki yatırımları destekliyoruz. Bugüne kadar enerji ve kaynak verimliliği alanında finanse ettiğimiz projelerin sayısı 130’u geçti, sağladığımız finansman tutarı ise 900 milyon dolara yaklaştı. 
   
  Enerji verimliliği yatırımlarında, enerji tüketimi yüksek olan demir çelik, çimento, tekstil, otomotiv, kimya ve plastik gibi sektörlerin öne çıktığını görüyoruz. Yatırım alanı olarak ise projelerin atık ısıdan enerji üretimi, tesis modernizasyonu, enerji optimizasyonu, enerji verimli teknolojiler, izolasyon, aydınlatma, yeşil binalar gibi geniş yelpazede çeşitlendiğini görüyoruz. 

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu