YUKARI

Röportajlar

Eklenme Tarihi: 05 Mayıs 2016

"Geleceği koruyarak üretenlerin yanındayız"

 • "Sadece ekonomik gelişmişlik ve refah için değil, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için de sürdürülebilir kalkınmaya ihtiyacımız var" diyen TSKB Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel, TKSB'nin hayata geçirdiği çalışmalar ve yol haritası hakkında Forbes dergisine bilgi verdi.  

  Kalkınma, TSKB için özel ve öncelikli bir kavram. Türkiye’nin sanayileşme atağıyla başlayan 66 yıllık kalkınma yolculuğunda, bankaya adını veren “sınai kalkınma” TSKB için en önemli hedef oldu. 2000’li yıllara gelindiğinde gündemine sürdürülebilirlik yaklaşımını da alan TSKB, bu hedefini "sürdürülebilir kalkınma” boyutuna taşımış oldu. 

  TSKB Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel'in aktardığı bilgilere göre, bugün sürdürülebilir kalkınmaya, sadece ekonomik gelişmişlik ve refah için değil, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için de ihtiyaç duyuluyor. Geçtiğimiz yıl ilan edilen “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” bu ihtiyacı net biçimde vurguluyor. 

  Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Çiğdem İçel, bu hedefler kapsamındaki iklim değişikliğiyle mücadele, kaynakların verimli kullanımı, temiz enerji, ekonomik büyüme, sanayi, inovasyon ve altyapı, sorumlu tüketim ve üretim, fırsat ve cinsiyet eşitliği gibi konuların, günümüz iş dünyasından ayrı düşünülmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için farklı sektörlerin yatırımlarına kaynak sağlayan finans sektörüne büyük sorumluluk düştüğünü kaydeden İçel şöyle konuştur: "TSKB olarak bu sorumluluktan hareketle, sürdürülebilirlik konusundaki uzmanlığımızı farklı sektörlerle paylaşıyor, sürdürülebilir kalkınma yatırımlarına kaynak sağlıyoruz. Öncelikle kredi portföyümüzün yarısı sürdürülebilirlik temalı yatırımlardan oluşuyor. Finanse ettiğimiz 133 yenilenebilir enerji santrali ve enerji verimliliği başta olmak üzere kaynak verimliliği alanında bugüne kadar hayata geçirdiğimiz 100’ü aşkın projeyle sürdürülebilir kalkınma yatırımlarına kesintisiz destek sunuyoruz. Sadece 2015’te Türk özel sektörüne toplam 1,3 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlamış bulunmaktayız."

  Üretenlerin yanındayız
  TSKB, k"alkınma bankası" kimliği nedeniyle uluslararası finans kurumlarıyla geçmişe dayanan uzun vadeli ilişkilere sahip. Çiğdem İçel'in yorumuna göre bu ilişkiler, sürdürülebilir kalkınma konusunda işbirliğinin önemine duyduğumuz inancı güçlendiriyor. Bu bağlamda TSKB, COP21 kapsamında TSKB’nin Türkiye’den tek üye konumunda olduğu ELTI’nin (Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği) düşük karbon ekonomisine geçişi desteklemek üzere yayınladığı bildirgede yer aldı. Ayrıca, IDFC (Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü) tarafından iklim çalışmalarını finans kurumları arasında yaygınlaştırma hedefiyle oluşturulan beş gönüllü ilkeye destek verildi.

  Tüm bu projeler ve katılım gösterilen inisiyatiflerin suda genişleyen dalgalar gibi, toplumun farklı kesimlerine katkı sağladığını belirten Çiğdem İçel, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Örneğin, 'enerji projesi' denildiğinde pek çoklarının aklına büyük bir santral gelebilir. Bizim gözümüzde ise o enerjiyi kullanarak gelişen şehirler, elektrik aracılığıyla yaşam standardı yükselen aileler, daha iyi eğitim şartlarına kavuşan çocuklar canlanıyor. Sürdürülebilir kalkınmayla ilgili en önemli noktanın da bu olduğuna inanıyoruz: Bir kalkınma projesi gerçekleştirdiğinizde sağladığınız fayda, sadece o projenin yatırımcılarını veya o proje için çalışanları olumlu etkilemiyor. Kalkınma projeleri bölgeleri, ülkeleri ve hatta dünyayı dönüştürüyor. Biz de bu inançla 66 yıldır geleceği koruyarak üretenlerin yanında yer alıyoruz."