YUKARI

Düzenleyici Kurumlar

Eklenme Tarihi: 22 Ocak 2014

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Müdürlüğü

 • Misyonu, çevreyi ve insan sağlığını korumak, kirliliği önlemek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır.
  Vizyonu

  Halkın daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için çevreye etkisi olan tüm faaliyetlerin çevresel etkilerini değerlendirerek izin ve lisans veren; bu kapsamda çevre denetimleri ve ölçümleri yapan, çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile çevre standartlarının yükseltilmesini amaçlayan, çevre konusunda çalışan kurum/kuruluşların kalitelerinin artırılmasını sağlayan, halka, karar vericilere, araştırmacılara sağlıklı, güncel ve güvenilir çevre bilgisi ulaştıran, uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde daha yaşanabilir bir dünya için çalışan, bir kurum olmaktır.

  İletişim Bilgileri
  Adres: Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar / Ankara
  Telefon : (0-312) 410 10 00
  Faks : (0-312) 419 21 92
  E-posta: cedid@csb.gov.tr
  Web: http://www.csb.gov.tr/gm/ced/

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu