YUKARI

Düzenleyici Kurumlar

Eklenme Tarihi: 21 Aralık 2013

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

 • Misyonu, sürdürülebilirlik esası istikametinde bütün canlıların hayat standartlarının yükseltilmesi gayesiyle; orman, su kaynakları ve biyolojik çeşitliliğin korunması, geliştirilmesi ile güvenilir meteorolojik verilerin üretilmesidir.

  Vizyonu

  Orman ve su kaynaklarını akılcı yöneten, tabiatı koruyan, geliştiren ve itibarlı, güçlü bir kurum olmak.

  Görevleri:
  • Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve bakımı, çölleşme ve erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili mera ıslahı konularında politikalar oluşturmak.
  • Tabiatın korunmasına yönelik politikalar geliştirmek, korunan alanların tespiti, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile av ve yaban hayatının korunması, yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak.
  • Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturmak, ulusal su yönetimini koordine etmek.
  • Meteorolojik olayların izlenmesi ve bunlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik politika ve stratejiler belirlemek.
  • Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek.
  • Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

  İletişim Bilgileri
  Adres: Söğütözü Cad. No: 14/E - ANKARA
  Bakanlık Santral : +90 (312) 207 50 00
  Web: www.ormansu.gov.tr

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu