YUKARI

Düzenleyici Kurumlar

Eklenme Tarihi: 22 Ocak 2014

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

 • Misyonu, ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere, enerji kaynaklarının değerlendirilmesine, enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına ve enerji teknolojilerinden yararlanılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.  Görevleri
  a) Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek,
  b) Sanayide ve binalarda enerjinin verimli kullanımı ile ilgili olarak farkındalık oluşturmak ve bu amaçla çalışmalar yürütmek,
  c) Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan enerji verimliliği uygulama projelerini ve araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve denetlemek,
  d) Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak,
  e) Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeksiyonlar ve öneriler geliştirmek.


  İletişim Bilgileri
  Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166
  Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
  Telefon: 90 312 295 50 00
  Faks: 90 312 295 50 05
  E-posta: info@yegm.gov.tr
  Web: http://www.eie.gov.tr/

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu