YUKARI

Sürdürülebilirlik Kütüphanesi

Yazar: Joseph R. Des Jardins | Eklenme Tarihi: 19 Nisan 2007

Çevre Etiği Çevre Felsefesine Giriş

 • Çevre sorunları ve tartışmaları geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinin 2 bin 500 biliminsanı tarafından 6 yıllık çalışma sonucunda hazırlanan raporu açıklanmasıyla günlük hayatımıza çok daha görülür bir şekilde girmiş durumda. Çevre sorunları ve çözümleri bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte hükumetler, politikacılar, bilimsanları, sivil toplum örgütleri ve kamu tarafından tartışılmakta.

  Çevre Etiği, çevre sorunları ile ilgili bu tartışmaların büyük çoğunlukla bilimsel, teknolojik ve siyasal sorunlar olarak ele alındığı ve bu önemli konunun etik bakış açısıyla ilgili olan tartışmalarının yetersiz ve eksik kaldığı tespitini yapıyor. Oysa çevre sorunları etik ve felsefi soruların da sorulmasına yol açıyor. Yazar, kitabın amacını bu eksikliği doldurabilmek için çevre ve ekoloji tartışmalarının ardındaki felsefi konulara yönelik geniş kapsamlı bir giriş sağlamak olarak belirtiyor.

  Çevre Etiği, etik kuramlarının gelişmesine katkı yapmış düşünürlerin temel yaklaşımlarını, tartışma konusu olan başlıca çevre kuramlarının tanıtımını ve eleştirisini içeren bilimsel içerikli bir kitaptır. Üç kısımdan oluşan kitabın birinci kısmında etik kuramı ve çevre ile ilgili temel kavramlara giriş yapılıyor. İkinci kısımda uygulamalı olarak çevre etiği ele alınıyor. Burada sırasıyla etik ve ekonomi, gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımız ve doğal dünyaya karşı sorumluluklarımız konuları çerçevesinde insanmerkezli etik anlayıştan çevremerkezli etik anlayışa doğru ilerleniyor. Kitabın son kısmında yazar çevre etiği kuramlarını ele alıyor. Bunu yaparken biyolojik çeşitlilik, doğal alanların yönetimi, yırtıcı av hayvanlarının yaşam ortamları, din olarak ekofelsefe, zehirli atıkların ihracı ve dünya bankası genelgesi, halka dayalı koruma gibi çevre ile ilgili tartışma konuları sunuyor.

  Yazar kitabının giriş bölümünde öğrenci ve öğretmenlere de sesleniyor. Kitabın öğrencilerin kendi çevre ve ekoloji görüşlerini geliştirmede felsefi sorulara yanıt arama gereksinimi duymalarına, pratik çevre sorunları kadar önemli felsefi konularla da ilişkide olmalarına yardımcı olacağını umuyor. Kendisi de bir öğretmen olan yazar, öğretmenlere bir giriş ve çerçeve sağlama amacı olduğunu da belirtiyor.

  "İnsan davranışlarına bencillikten uzak, topluma ve gelecek kuşakların çıkarlarına öncelik tanıyan bir yön kazandırabilmek, yaşanabilir çevre koşullarını sağlamanın ilk adımı olmalıdır" diye belirten Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından çevirisi yapılan Çevre Etiği, Türkiye'de konuya ilişkin kitapların azlığı göz önünde bulundurulduğunda bu eksikliği dolduran önemli bir kitap olma amacı taşıyor.

  Yazar hakkında
  Saint Benedict Koleji ve St. John's Üniversitesi ortak Felsefe Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. Wadsworth Yayınevi tarafından yayımlanan, çok saygın İş Etiğinin Çağdaş Sorunları adlı derginin yazarlarından biridir. Çevre ve ekoloji alanında ders okutmanlığı yapan yazar, yaşamını çalışmaları ile daha çok bütünleştirebilmek amacıyla kent yaşamından uzaklaşarak bir çiftlikte yaşamaya başlamıştır.

  Çeviren Hakkında
  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi ve KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Ruşen Keleş Kentleşme, Yerel Yönetimler, Kentsel Siyaset, Çevre ve Konut Politikaları konulu dersler vermiştir.

  Yayınevinin Çevre Konulu Diğer Seçme Yayınları
  Yayınevinin Çevre-Kent başlığı altında yayımladığı diğer kitaplar arasında Çevre Politikası (Can Hamamcı, Ruşen Keleş), Çevre Hakkı (İbrahim Kaboğlu), Çevre Hukukuna Giriş (Birol Ertan, Ruşen Keleş), İnsan Çevre Toplum (Yayıma hazırlayan: Ruşen Keleş) bulunmaktadır.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu