YUKARI

Sürdürülebilirlik Kütüphanesi

Yazar: Ersin Özçoban | Eklenme Tarihi: 28 Eylül 2012

"Yeşil Yıldız", Turizm Endüstrisinde Bir Sosyal Sorumluluk Örneği

 • Ersin Özçoban'ın kitap haline getirilen yüksek lisans çalışması "Yeşil Yıldız", Türkiye'de turizm alanında uygulanmaya başlanan bir sosyal sorumluluk projesini anlatıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2008 yılında hayata geçirilen "Çevreye Duyarlı Tesis Turizm İşletme Belgesi" ya da diğer adıyla "Yeşil Yıldız" uygulaması, Türkiye'nin turizm sektöründe bir nevi dönüm noktası niteliğinde bir çalışma.

  Yeşil Yıldız kampanyası, sürdürülebilir turizm kapsamında çevre bilincinin geliştirilip yaygınlaştırılması ve turizm tesislerinin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi amacını taşıyor. Kampanya, turizm işletmelerinin çevreye duyarlılığını arttırmalarına yönelik çalışmalar içeriyor. Yeşil Yıldız kapsamında turizm işletmelerinin enerji verimliliğinin arttırılması, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi, işletmelerin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanması, tesislerin çevrelerine uyumlu inşa edilmesi ve ekolojik mimari tekniklerini tercih etmeleri gibi bir çok detay bulunuyor.

  Yeşil Yıldız almaya hak kazanan turizm işletmelerine çam simgesi içeren birer Çevre Dostu Kuruluş Belgesi veriliyor. Bu aslında bir prestij belgesi olarak da görülebilir.

  Ertan Özçoban çalışmasında, Türkiye'nin ilk Çevreye Duyarlı Tesis Belgesini almaya hak kazanan Calista Luxury Resort Hotel'de konaklayan turistlerle yaptığı anketler sonucunda topladığı verileri ortaya koyuyor. Aralarında İngiliz, Rus, İtalyan, Alman, Fransız ve Türk turistlerin bulunduğu yaklaşık 170 kişiyle yapılan çalışma oldukça detaylı ve ilginç.

  Peki, Calista Hotel'in Yeşil Yıldız belgeli olması ziyaretçileri tarafından ne kadar önemseniyor? Kitabın sonuç bölümünde Ersin Özçoban şöyle anlatıyor:

  "Yeşil Yıldız uygulamasının ve konaklama tesisinin çevreye duyarlı olmasının, araştırmaya katılanların satın alma kararını, toplam %96 oranında etkilediği çarpıcı biçimde ortaya konmuştur. Bu kadar yüksek bir yüzde ile çıkan bu sonucun gerisinde, Calista Otel'in resmi olarak Yeşil Yıldız belgeli ve çevreye duyarlı bir konaklama tesisi olduğunu, çalıştıkları acente ve tur operatörlerinde etki yaratacak bir biçimde, pazarlama stratejilerinde kullanmaları ve bu uygulamayı genel yönetim sistemlerinde başarılı bir biçimde yürütmeleridir."

  "Yeşil Yıldız", Türkiye'de turizm sektöründe başlayan değişimin habercisi niteliğinde bir çalışma...

  Yayınevi: Orion Kitabevi

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu