YUKARI

Sürdürülebilirlik Kütüphanesi

Yazar: Dr. Özge Ercoşkun | Eklenme Tarihi: 18 Ocak 2012

Kent Planlamada Yeşil ve Ekolojik Teknolojiler

 • Editörlüğünü Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Dr. Özge Yalçıner Ercoşkun’un üstlendiği kitap, hızla büyüyen ve tüketim mekanı olan kentlerde sürdürülebilirlik ve eko-teknolojik çözümler konularını içeriyor.

  Akıllı kent planlamasında eko-teknolojilerin, yeni kavram ve eğilimlerin tartışıldığı bu kitapta, ‘Sosyal Sürdürülebilirlik’, ‘Akıllı Kentler’, ‘Enerji Verimliliği’, ‘Kentsel Ulaşım’, ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri’, ‘Belediyeler ve Sürdürülebilir Topluluklar’ olmak üzere 6 ana başlık bulunmakta.

  Toplam 19 bölümden oluşan kitapta, Özge Yalçıner Ercoşkun, kentsel dayanıklılık ve esneyebilirlik konusunu anlattı. Derya Oktay, geleneksel ve çağdaş yönde bütüncül ve sürdürülebilir şehircilikten, Abby Spinak ve Federico Casalegno ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin eko-kültürel değişime ve eşitliğe verdiği destekten sözettiler. Patrizia Lombardi ve diğerleri akıllı kentlerin performans ölçümü için çoklu bir ağ modelini özetlediler. Akın Sevinç ise mimari ütopyaların ilk ekolojik adımlarını çıkardı. Paris Fokaides, çevre teknolojilerinin yardımıyla yapılan sıfır enerjili binalardan sözetti. Hakan Hisarlıgil ve Şule Karaaslan ise enerji etkin konut adası tasarımını anlattı. Yan Zhu ve Tim Heath ise bu perspektifte kentsel tasarımda çevre performansını ölçen teknolojileri özetledi.

  Kentsel ulaşım konusunda Herman Knoflacher ve Ebru Öcalır, bu konudaki ileri eko-teknolojileri ve eko-yöntemleri tartıştı. Hin ve Subramaniam ise Singapur’daki akıllı ulaşım teknolojilerini örnekledi. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) konusunda ise Ayşegül Özbakır, kentsel çevresel engel ve eğilimlerde CBS’nin desteğini anlattı. Erkan Polat ise yer seçiminde karar destek yöntemlerini ve CBS ile bütünleşmesini özetledi. Adnan Kaplan, kentsel yeşil altyapıyı, Nita ve diğerleri ise kent çeperindeki doğal kaynakların korunmasını Bükreş özelinde inceledi.

  Matthew Bradbury Yeni Zelanda’da sürdürülebilir kıyı tasarımından örnekler verdi. Tan Gürer ise kentgörünüm ve tipoloji kavramlarını irdeledi. ‘Belediyeler ve Sürdürülebilir Topluluklar’ bölümünde, Seda Bostancı, eko-belediyeleri, Ayşen Eren, Geçiş Modeli’ni, Laure Heland ise sürdürülebilir mahalle yenilemesinde toplulukların rolünü tartıştı.

  İngiltere’den Kıbrıs’a, Yeni Zelanda’dan ABD’ye, Türkiye’den Romanya’ya, Fransa’ya ve diğer ülkelere kadar geniş bir yazar kitlesi toplayan bu kitap, iklim değişikliğinin kötü sonuçlarına, petrol krizine ve doğal felaketlere karşı kentler yönünde teknoloji yardımıyla çözüm arayan bir eser oldu. Araştırmacılara, mekanbilimle uğraşanlara ve karar vericilere yönelik bir hedef kitlesi olan bu eser, zamanında çıkan bir katkı olarak sürdürülebilir kent planlaması, akıllı-yeşil kentler ve teknolojik gelişmeler konusunda bazı sorulara yanıt olacaktır.

  Kitabın tam adı: Kent Planlamada Yeşil ve Ekolojik Teknolojiler: Akıllı Kentler Yaratmak
  Editör: Dr. Özge Ercoşkun
  Şehir-Bölge Planlama Bölümü
  Mimarlık Fakültesi, Gazi Üniversitesi

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu