YUKARI

Sürdürülebilir Yaşam

Eklenme Tarihi: 18 Şubat 2018

Permakültür nedir?

 • Permakültürün amacı bitki, hayvan ve insanları doğa içerisinde bir araya getirerek bakımı kolay, istikrarlı ve kendi kendine yeten üretim sahaları oluşturmak.

  Permakültür, tanım olarak İngilizce permanent (kalıcı) ve agriculture (tarım) kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor. 
  1970'lerde Avustralyalı Bill Mollison ve David Holmgren tarafından temelleri atılan permakültürün amacı bitki, hayvan ve insanları doğa içerisinde bir araya getirerek bakımı kolay, istikrarlı ve kendi kendine yeten üretim sahaları oluşturmak. Permakültür, doğal ekosistemlerde gözlemlenen özellikleri taklit ederek kurulan bir model olmasından hareketle doğadan ilham alan tasarım modeli biyomimikri ile de yakından ilişkili. 

  Permakültür nedir?

  Permakültür, isim babası Bill Mollison'ın tarifiyle, doğal ekosistemlerin çeşitliliğine, istikrarına ve esnekliğine sahip olan tarımsal olarak üretken ekosistemlerin bilinçli tasarımı ve bakımlarının sağlanmasıdır. Permakültür, insan ile arazinin, gıda, enerji, barınak gibi tüm maddi ve manevi ihtiyaçları sürdürülebilir bir şekilde karşılayak şekilde ahenkle bütünleşmesine imkan tanır.

  Permakültürün esasları

  Bill Mollison, yazdığı ve permakültürle ilgili temel eser olarak kabul edilen "Permakültür: Bir Tasarımcı El Kitabı" adlı kitabında permakültürün etik ilkelerini şöyle sıralıyor:
   
  1 Yeryüzüne Özen Gösterme
  Bütün yaşam sistemlerinin, canlı cansız bütün varlıkların devamı ve çoğalması için gerekli koşulları sağlamak.
  2 İnsanlara Özen Gösterme
  İnsanların gıda, barınak, eğitim, tatmin edici iş ve keyifli insan ilişkilerine sahip olarak sağlıklı bir şekilde var olmaları için gerekli kaynaklara ulaşmalarını sağlamak.
  3 Nüfus ve Tüketime Sınır Getirme / Üretim Fazlasının Paylaştırılması
  Kendi ihtiyaçlarımızı kontrol altına alarak yukarıdaki ilkeleri desteklemek için kaynak ayırmak. Zaman, para veya enerji cinsinden olabilecek bu fazla kaynakları birinci ve ikinci ilkelerin gerçekleştirilmesi için kullanmak, ihtiyacı olanlarla paylaşmak, yani dünyaya geri vermek
   
  Permakültürün temelinde, doğaya rağmen değil doğayla birlikte hareket etme ilkesi bulunur. Buna göre tarımsal üretim sistemleri kurulurken insan emeği ve enerji girdisini en aza indirmek hedeflenir. Zamanla gelişen permakültür tasarımları, az miktarda girdiyle yüksek yoğunlukta gıda üreten sistemlere dönüşür. 

  Permakültür felsefesine göre, modern dünyanın nimetlerinden vazgeçmeden de sürdürülebilir bir yaşam sürmek mümkündür. Buradaki ayırt edici nokta, modern hayatımızı doğayla bütünleştirmenin bir yolunu bulmaktan geçer.  
   

  Permakültür uygulama örnekleri

  Permakültürün pratik uygulamalarına bugün dünyanın pek çok yerinde rastlanmaktadır. Bazıları şehir hayatında da uygulanabilecek bu örneklere göz atarsak:
  • Yağmur suyunun biriktirilmesi ve su ihtiyacı için kullanılması
  • Gübreleme için kompost yapımı
  • Toprak iyileştirme amacıyla baklagil ekilmesi
  • Toprak sağlığı ve ürün verimliliği için birbirini dengeleyen ürünlerin bir arada yetiştirilmesi
  • Hayvansal ve bitkisel üretimin aynı anda gerçekleştirilmesi
  • Yaban hayatının korunması ve kendi iç dengesiyle devam etmesi için özel alanlar ayrılması
  • Yüksek biyolojik çeşitliliğin sağlanmasıyla zararlı böceklerle mücadele etmek için kimyasal kullanımına gerek kalmaması
  • Zararlı ot ve böceklerle mücadele için emek ve zaman harcanmaması nedeniyle işçilik masraflarının azalması
   

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu