YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 31 Mayıs 2017

WEPs 7. Prensip

 • WEPs'in yedinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda elde edilen başarıların halka açık raporlanmasıyla yaratılan farkı vurguluyor.

  UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), kadınların ekonomik yaşamın her alanında ve her seviyesinde var olmalarını destekleyen kurumlar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. 
   
  UN Global Compact Türkiye tarafından WEPs'in yaygınlaşması için hazırlanan WEPs Uygulama Rehberi, özel sektör kurumlarına iş yerlerinde ve faaliyet gösterdikleri alanlarda kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarda yol göstermeyi amaçlıyor. 

  Rehberde, WEPs'in 7 prensibi sırayla incelenerek şirketler için bir yol haritası çiziliyor. 7. Prensip için çıkarılan yol haritasını sizin için derledik.

  WEPs PRENSİP 7:

  TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE İLİŞKİN ELDE EDİLEN BAŞARILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HALKA AÇIK RAPORLANMASI

   

  KAPSAM 

  Hedeflere yönelik ölçümleme yapmak ve raporlamak, mevcut politika ve süreçlerdeki boşlukların belirlenmesi, faaliyetlere yönelik yol haritası çizilmesi ve etkisi yüksek inisiyatiflerin yaygınlaştırılması için fırsatlar sunmaktadır. Toplumsal cinsiyet bazında veri toplayan kurumlar, bu verileri analiz edip karşılaştırarak mevcut durumu geliştirebilmekte ya da yeni strateji ve uygulamalar önerebilmektedir. İlerlemeyi standart parametreler kullanarak takip etmek, iş dünyasındaki diğer kurumlarla performans karşılaştırması yapabilmeyi ve paydaşlara yönelik ilerleme raporu vermeyi de sağlamaktadır.

  WEPs kapsamında gerçekleştirilenleri raporlama şartı aranmasa da, bu prensip dahilinde hesap verebilirlik ve şeffaflığın önemi vurgulanmaktadır. Kurumların toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını ve planlarını departman bazında belirledikleri ölçütler dahilinde yıllık olarak raporlaması, kadınların katılımı ve ilerlemesine yönelik çalışmaların ve elde edilen sonuçların tüm platformlarda ve mevcut raporlarda açıklanması, performans göstergelerine toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerinin dahil edilmesi bu prensibin kapsamına girmektedir.
   

  GÖSTERGELER

   
  -İç ve dış paydaşlara yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği odağında gerçekleştirilen araştırmalar
  - WEPs raporu
  - Yıllık rapor, sürdürülebilirlik raporu gibi kurumsal raporlarda toplumsal cinsiyet eşitliği verileri, toplumsal cinsiyete duyarlı istatistikler
  - Kurum içinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ölçümleme/izleme & değerlendirme platformları ve mekanizmaları  

  UYGULAMA ALANLARI 


  Ölçümlemelere yönelik
  ● 6 prensip için yapılan mevcut durum analizi ve gelinen noktanın karşılaştırmasını yapmak, ilerleme, gerileme, duraklama alanlarını tespit etmek, değerlendirmeleri ileri dönem planlamalara yansıtmak.
  ● Kadınların her seviyedeki katılımını sayıya dökmek üzere ölçütler belirlemek.
  ● Mevcut raporlara, var olan politikaların şirket içindeki ya da dışındaki kadınlara olan etkisi gibi toplumsal cinsiyet göstergeleri eklemek.
  ● Kurum içinde performansın takip ve analiz edileceği platformlar oluşturmak, bu platformlarda sonuçların tartışılmasını sağlamak.
  ● Kurumun içeride ve dışarıda hangi paydaşlarla işbirliği yapması gerektiğini belirlemek üzere bir paydaş analizi gerçekleştirmek.
  ● Kurumun toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik inisiyatiflerini hem kaynak yeterliliği açısından, hem de yapısal olarak değerlendirmek.
  ● Politika ve programların çalışanlar ve toplum üzerindeki etkisini kadın-erkek bazında ölçümlemek.
  ● Yöneticilerin kadının güçlenmesine yönelik bağlılıklarını değerlendirmek üzere her seviyeden geri bildirim toplamak.
  ● Kurum politikalarının çalışanlar üzerindeki etkisini ölçmek ve geri bildirim toplamak adına düzenli araştırmalar yapmak.
  ● Yıllık raporlarda toplumsal cinsiyet eşitliği verilerine yer vermek.
  ● Bloomberg Gender Financial Services Equality Index (Bloomberg Toplumsal Cinsiyet Mali Hizmetler Eşitliği Endeksi), The Buy Up Index (Stoklama Endeksi), Ledbetter’s Gender Equality Index (Ledbetter’ın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi) gibi endeksleri takip ederek şirketin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin verilerinin uluslararası anlamda ne seviyede olduğunu anlamak.

  Raporlamaya yönelik:
  ● Hedefler, göstergeler ve izleme-değerlendirme mekanizmaları geliştirerek, düzenli olarak göstergelerin izlenmesini, raporlanmasını sağlamak.
  ● Kamuya açık raporlama yaparak, ilerlemeyi paylaşmak, geri bildirimleri almak, değerlendirmek ve ilerlemeyi toplumla paylaşmak.
  ● Kurumun toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politika ve uygulamalarını yayınlamak.
  ● Cinsiyet bazında veri kullanarak ilerlemeyi ölçmek ve hem iç hem de dış paydaşlara yönelik raporlamak.
  ● Paydaşlarla gerçekleştirilen ortak çalışmaların sonuçlarını, zorlukları ve başarılarıyla birlikte yayınlayarak kurumun toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlılığını göstermek.
   
  Bu yazıdaki bilgiler, UN Global Compact Türkiye tarafından WEPs Uygulama Rehberi'nden alınmıştır. Rehberin tamamını incelemek için lütfen tıklayın.