YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 23 Mayıs 2017

WEPs nedir?

 • Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), iş dünyasında fırsat eşitliğinin yaygınlaşması için özel sektöre rehberlik ediyor.

  Toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumların gelişmesindeki en önemli etkenlerden biri olduğu fikri, uluslararası kuruluşlardan hükümetlere, sivil toplum kuruluşlarından iş dünyasına kadar pek çok farklı platformda kabul görüyor. Bu konuda özel sektöre de büyük bir sorumluluk düşüyor. 7 temel prensipten oluşan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut çalışmalarını güçlendirmesine, kurumsal politikalar ve programlar geliştirmesine, mevcut çalışmalarını, temel göstergelerini ve raporlama uygulamalarını analiz etmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

  WEPs’in 7 temel prensibi aşağıda başlıklardan oluşuyor:

  1. Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması 
  2. Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi 
  3. Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması 
  4. Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi 
  5. Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması 
  6. Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi 
  7. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması 

  UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan WEPs, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile BM temsilcilerinden oluşan çok paydaşlı bir grubun bir yıllık çalışma ve müzakereleri sonunda geliştirildi ve 8 Mart 2010, Dünya Kadınlar Günü'nde kamuoyuna tanıtıldı. Bu tarihten itibaren her yıl, iş dünyası liderleri, kadın girişimciler, sivil toplum dünyası, BM kuruluşları ve hükümetler “WEPs Yıllık Konferansı”nda bir araya gelerek WEPs’i tartışmaya, geliştirmeye devam ediyor. 

  WEPs’in Türkiye’deki gelişimi ise 2014 yılına dayanıyor. Mayıs 2014’te UN Global Compact Türkiye öncülüğünde; özel sektör, sivil toplum, akademi, kamu kurumları ve BM kurumlarından temsilcilerin katılımına açık olacak şekilde Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu kuruluyor. Grup, bir yandan kadının güçlenmesi konusu ile ilgili iyi örneklerin paylaşımını destekleyen bir platform sunarken, diğer yandan WEPs’in ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılmasına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. 2015 yılından itibaren, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında dünyanın birçok yerinde borsa açılışı, UN Women, UN Global Compact ve Sürdürülebilir Borsa Girişimi’nin öncülüğünde toplumsal cinsiyet eşitliği çağrısı ile yapılıyor. Aynı tarihten itibaren Türkiye’de de her 8 Mart haftasında, iş dünyasını toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye ve kadınların ekonomik hayatta güçlenmesini desteklemeye çağırmak amacıyla Borsa İstanbul’da “Gong Töreni” düzenleniyor. Tören sırasında yeni WEPs imzacıları da kamuoyuna duyuruluyor.

  Çalışma Grubunun çalışmalarını ve Gong Törenleri’ni takiben Türkiye’deki WEPs imzacısı şirket sayısı 2016 sonu itibarıyla 130’a yükselmiş durumda. Böylelikle Türkiye, dünyada Japonya'dan sonra en çok WEPs imzacısı olan ikinci ülke konumunda bulunuyor. 
   

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu