YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 31 Mayıs 2017

WEPs 6. Prensip

 • WEPs'in altıncı prensibi, toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliği teşvik ediyor.

  UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), kadınların ekonomik yaşamın her alanında ve her seviyesinde var olmalarını destekleyen kurumlar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. 
   
  UN Global Compact Türkiye tarafından WEPs'in yaygınlaşması için hazırlanan WEPs Uygulama Rehberi, özel sektör kurumlarına iş yerlerinde ve faaliyet gösterdikleri alanlarda kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarda yol göstermeyi amaçlıyor. 

  Rehberde, WEPs'in 7 prensibi sırayla incelenerek şirketler için bir yol haritası çiziliyor. 6. Prensip için çıkarılan yol haritasını sizin için derledik.

  WEPs PRENSİP 6:

  TOPLUMSAL GİRİŞİMLER VE SAVUNUCULUK ÇALIŞMALARIYLA EŞİTLİĞİN TEŞVİK EDİLMESİ

   

  KAPSAM 

  Kurumların toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını, tüm kaynak ve bilgilerini daha geniş kitlelerle paylaşmaları, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemini vurgulayarak sözcülük rolü üstlenmeleri oldukça önemlidir. Sağlıklı yaşam, spor, kültür-sanat, çevre gibi alanlarda sosyal sorumluluk projeleri, gönüllü çalışmalar ve hibe programları gibi uygulamalarla aktif bir şekilde var olan kurumlar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi konusunda da benzer bir rol üstlenebilirler. Bu sayede hem kurum içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi adına yaptıkları uygulamaları daha fazla kişiye ulaştırma ve yaygınlaştırma imkanı bulurlar, hem de özel sektör temsilcileri, kamu yetkilileri, iş ortakları ve tedarikçilerin/bayilerin de içerisinde bulunduğu bir ağ için rol model olmuş olurlar.
   

  GÖSTERGELER

   
  - Kurumun toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik taahhüt dokümanı
  - Kurum tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik desteklenen programların dökümü, bu programlarla ulaşılan kadın-erkek sayısı, programların etki değerlendirmesi sonuçları
  - Toplumsal cinsiyet eşitliği savunuculuğu yapan sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler ve işbirliklerinin içeriği
  - Toplumsal projelerde gönüllü olarak yer alan çalışan sayısı 

  UYGULAMA ALANLARI 

  KURUMSAL PROJELER
  ● Kurumun toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesine yönelik taahhütlerini toplumla paylaşarak örnek olmak.
  ● Kurumun farklı alanlarda gerçekleştirdiği projelerin, mevcut faaliyetlerin ve yeni iş girişimlerinin kadın ve erkekler üzerindeki etkisini dikkate almak, bu doğrultuda proje uygulama aşamasında gerekirse tedbir almak.
  ● Toplumsal cinsiyet eşitliği savunucusu sivil toplum kuruluşlarına (STK) sponsor/destek olmak, bu kurumlarla işbirlikleri, ortaklıklar geliştirmek.
  ● Toplumda kadın algısını güçlendirecek çalışmalar yapmak, lider kadınları teşvik etmek ve onurlandırmak, toplumsal yönetim ve karar verme mekanizmalarında kadınların temsilini desteklemek.
  ● Tüm çalışanların, özelde de kadın çalışanların gönüllü olarak kalkınma projelerine destek vermesine olanak tanımak, örneğin çocuk, yaşlı ya da engelli bakımı konusunda gerçekleştirilen projeleri toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik stratejilerin bir parçası haline getirmek.
  ● Toplumsal cinsiyet eşitliğini konu alan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü gibi uluslararası önemli günlerde farkındalık çalışmaları gerçekleştirmek, bu farkındalık çalışmalarını yılın diğer dönemlerine de yaymak.
  ● Reklamlar, reklam spotları gibi her türlü iletişim materyalini, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık çalışmalarının bir parçası haline getirmek.
  İŞBİRLİKLERİ
  ● Kadınların güçlenmesine yönelik toplumsal programlara yatırım yapmak, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ile proje geliştirmek,
  ● Kurumun faaliyet gösterdiği alanda çalışan diğer örgütlerle işbirlikleri ve projeler geliştirmek, projelerin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ölçmek üzere toplumsal etki değerlendirmeleri yapmak,
  ● Kadınların toplumdaki katkısını ve liderliğini dikkate alarak toplumsal inisiyatiflerde kadınlarla birlikte çalışmak,
  ● Kurum olarak ya da kurulacak ortaklıklarla birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği savunuculuğu yapmak,
  ● İş ortakları, tedarikçiler/bayiler ve kanaat önderleri ile kadınların ekonomiye katılımını teşvik edecek çalışmalar yapmak.
   
  Bu yazıdaki bilgiler, UN Global Compact Türkiye tarafından WEPs Uygulama Rehberi'nden alınmıştır. Rehberin tamamını incelemek için lütfen tıklayın.