YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 31 Mayıs 2017

WEPs 4. Prensip

 • WEPs'in dördüncü prensibi, kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesiyle pozitif ayrımcılık mesajı veriyor.

  UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), kadınların ekonomik yaşamın her alanında ve her seviyesinde var olmalarını destekleyen kurumlar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. 
   
  UN Global Compact Türkiye tarafından WEPs'in yaygınlaşması için hazırlanan WEPs Uygulama Rehberi, özel sektör kurumlarına iş yerlerinde ve faaliyet gösterdikleri alanlarda kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarda yol göstermeyi amaçlıyor. 

  Rehberde, WEPs'in 7 prensibi sırayla incelenerek şirketler için bir yol haritası çiziliyor. 4. Prensip için çıkarılan yol haritasını sizin için derledik.

  WEPs PRENSİP 4:

  KADINLARIN EĞİTİM, KURS VE PROFESYONEL GELİŞİM OLANAKLARININ DESTEKLENMESİ

   

  KAPSAM 

  Eğitim, kurs ve profesyonel gelişim imkanları yalnızca çalışanların kişisel gelişimi için değil, işletmelerin güçlenmesi için de önemli kaynaklardır. Bu kaynaklara erişim ve kaynaklardan faydalanma konusunda, kadınlar ve erkekler arasında eşitsizlikler oluşabilmektedir. Bu nedenle çalışanlara eğitim, kurs ya da profesyonel gelişim imkanları sağlanırken, kadınların bu imkanlara eşit erişimini garanti altına alacak tedbirler alınmalıdır. Sadece kadınlara açık networklerin oluşturulması veya kadın çalışanlar için tasarlanmış liderlik ve mentörlük programları bu önlemler arasında sayılabilir.

  GÖSTERGELER

   
  - Kadın-erkek çalışanların bir yılda aldıkları yarı-zamanlı ve tam-zamanlı eğitimlerin süresi 
  - Kadın çalışanların eğitim programlarına katılma oranları, iş ve terfi önerilen kadın çalışan oranları, kadın ve erkeklerin performans notu dağılımı, yönetici pozisyonlarını kabul etmeyen kadın çalışan sayısı ve nedenleri 
  - Dışarıdan alınan ya da şirket içerisinden sağlanan mentörlük, koçluk ve network programlarının çalışanların gelişimi ve başarısı üzerindeki etkisi 
  - Düzenli ve planlı şekilde performans ve kariyer değerlendirmesi alan çalışan oranı, kadın-erkek dağılımı 

  UYGULAMA ALANLARI 

  SORUN TESPİTİ 

  Karar alma süreçlerinde ve çalışma yaşamında kadınların olmaması
  ● Kurumun Yönetim Kurulu ve üst yönetim kadrosunun kadın-erkek dağılımını saptamak; kadın çalışanların karar alma süreçlerine katılımını takip etmek, karar alma süreçlerinde toplumsal cinsiyete dayalı sorunları tespit etmek.
  Eğitim ve mesleki gelişim fırsatlarına erişimde eksiklik
  ● Kadın ve erkeklerin eğitim ve mesleki gelişim fırsatlarına erişim oranlarını iş kategorisi/unvan düzeyinde tespit etmek.

  POLİTİKALAR VE YÖNETİM

  Karar alma süreçlerinde ve çalışma yaşamında kadınların var olmasına yönelik
  ● Kadınların her iş kolunda ve her seviyede ilerlemesine imkan verecek politikalar ve programlara yatırım yapmak, sadece niceliksel değil, niteliksel katılımı da güçlendirmeye odaklanmak.
  ● Yönetici pozisyonlarının hemen altında yer alan kadınları liderlik rollerine hazırlamak için stratejiler geliştirmek.
  ● Her çalışanın yetenek proflini belirlemek, kadın çalışanların yeteneklerine göre değerlendirmeye alınmasını sağlamak.

  Eğitim ve mesleki gelişim fırsatlarına erişime yönelik
  ● Kadın çalışanların mesleki kuruluşlara ve network'lere katılımını teşvik ederek, liderlik yeteneklerini
  ve kişisel gelişimlerini artırmalarına yardımcı olmak.
  ● Kurum tarafından desteklenen uzmanlık, meslek ve bilgi teknolojileri de dahil olmak üzere tüm alanlardaki eğitim ve kişisel gelişim programlarına kadın ve erkek çalışanların eşit erişimine imkan sağlamak.
  ● Kadın çalışanlara özel liderlik gelişim programı uygulamak; üst düzey pozisyonlarda kadın adayların değerlendirmeye alınması için kurum içi işe alım kılavuzları hazırlamak.
  ● Kadın çalışanların kariyer gelişimleri için koçluk ve mentörlük programları uygulamak, üst düzey yöneticilerin kadın yönetici adaylarına mentörlük vermesini sağlamak.
  ● Kurum içinde kadın rol modellerin oluşmasını desteklemek, rol modellerin diğer çalışanlarla bilgi ve deneyim paylaşımına imkan verecek platformlar oluşturmak.
  ● Eğitim programları planlanırken çalışanların ailevi sorumluluklarını dikkate almak.
  ● Doğum izninden dönen kadınlara eşit değerde iş vermek; doğum öncesi, sırası ve sonrasındaki dönemi ve işe geçiş sürecini kolaylaştıracak programlar tasarlamak.
  ● Kadın çalışanlar için işe dönüş eğitimlerini de kapsayan eğitim programları tasarlamak; kurumun çalışma alanına özgü alanlarda kadınlara yönelik eğitim programları tasarlamak ve düzenlemek.
  Bu yazıdaki bilgiler, UN Global Compact Türkiye tarafından WEPs Uygulama Rehberi'nden alınmıştır. Rehberin tamamını incelemek için lütfen tıklayın.