YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 23 Ekim 2007

Kaz Dağı'nda Maden Arama İşlemlerinin Durdurulması Yeterli Mi?

 • Kaz Dağı’nda maden arama çalışmaları yöre halkı ve sivil toplum kuruluşlarının baskısıyla durduruldu. Ancak Kaz Dağı’nda sondajin durdurulduğunun söylenmesi yeterli değil.    

  WWF - Türkyiye'nin açıklaması

  Kaz Dağı’nda maden arama çalışmaları yöre halkı ve sivil toplum kuruluşlarının baskısıyla durduruldu. Ancak Kaz Dağı’nda sondajın durdurulduğunun söylenmesi yeterli değil. WWF-Türkiye’ye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) göre, Maden Kanunu’nda köklü değişiklikler yapılması gerekiyor.

  Maden arama çalışmaları sırasında, bugüne kadar, yol açmak amacıyla çok sayıda ağaç kesildi. Kazdağı Göknarının vatanı olan Kaz Dağı, küresel ölçekte nesli tehlike altındaki bir Akçaağaç türünün az rastlanan yayılış alanlarından da biri olup, Bern Sözleşmesi’ne göre nesli tehlike altında olan yaşam alanlarını barındırır. Bu yüksek genetik zenginliği ve değeri nedeniyle Kaz Dağı’nın 21.300 ha alanı Milli Park, 240 ha alanı Tabiatı Koruma Alanı ve küçük bir bölümü de Gen Koruma ve Yönetim Alanı statüleriyle koruma altındadır. Kaz Dağları, 23’ü yalnızca bölgeye özgü ve 68’i ülke çapında nadir, yaklaşık 800 bitki türünün yaşam alanıdır. WWF-Türkiye’nin hazırladığı Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı çalışmasına göre; Kaz Dağı yalnız Türkiye’nin değil, tüm Avrupa’nın “acil korunması gereken Önemli Bitki Alanları’ndan biridir.

  WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Genel Müdürü Dr. Filiz Demirayak konuyla ilgili olarak; "Kaz Dağı için artan baskılarla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın maden arama çalışmalarını durdurmuş olması önemli bir başlangıç, ancak kesinlikle yeterli değil. Yapılan açıklamalardan, çevre ve diğer şartlar açısından herhangi bir yanlış uygulama olmadığına kanat getirilirse, arama işlemi devam edebilir anlamı çıkıyor. Burada gözden kaçırılan, maden aramanın yanlış uygulama olmaması gibi sübjektif bir durumdan çok, korunan alanlar ülke yüzölçümünün sadece %3’ünü kaplarken, Kaz Dağı gibi barındırdığı genetik ve orman zenginliğinin ülkemizin bir değeri sayılmayarak bu şekilde yok edilmesidir. Kaz Dağı’ndan geriye; parçalanmış orman dokusu ve kirlenmiş su kaynakları kalacak. Bu yaklaşımla kısa sürede bitki ve hayvan türleri yok olacak, tarım, hayvancılık ve bölgede yaygın eko-turizm ve turizmle yerel ekonomi zarar görecek. Ülkemizin doğal alanlarının en azından %10’unun koruma altında olması gerekirken, Kaz Dağı’nın küresel iklim değişikliği de dikkate alınarak akciğerlerimiz olarak bugün ve gelecek nesiller için koruma altında olması elzemdir." dedi.

  WWF-Türkiye’ye göre, bu girişimlerin, başta Maden Kanunu olmak üzere milli park, korunan alan, önemli bitki alanı değerlerine bakmaksızın, her yerde maden arama ve işletme ayrıcalığı tanıyan sürdürülebilirlikten uzak politikalardır. WWF-Türkiye olarak; başta madencilik faaliyetleri olmak üzere Kaz Dağı’nda doğal hayatı ve çocuklarımızın geleceğini ipotek altına alacak hiçbir girişime artık izin verilmemesini istiyoruz.

  http://www.wwf.org.tr/haberler/haberler/archive/2007/ekim/20/haber/kaz-daginda-maden-arama-islemlerinin-durdurulmasi-yeterli-mi/    

      

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu