YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 17 Ocak 2011

Türk Masailer: Sarıkeçililer

 • 16 Ocak 2011 Radikal

  Sarıkeçililer için özel yasa çıkıyor: Keçileri ormanlık alanda otlarsa ceza yok. Böylece asırlardır süren göçebe geleneği sürecek.

  Yüz yıllardır göçebe hayatını sürdürmeye çalışan Sarıkeçililer için yeni bir yasa geliyor. Yasayla Sarıkeçililerin göç hayatına son verecek olan göç yolundaki keçi otlatma cezaları ortadan kalkacak. Türkiye’de ilk kez bir etnik grup için yasa çıkacak. Sarıkeçililerin bu durumu Kenya ve Tanzanya’da kendilerine özel yasalar tanınan Masaileri hatırlatıyor.
  Yörük geleneğinden gelen Anadolu’nun son göçerleri Sarıkeçililerin soyu Kayı Boyu’na kadar uzanıyor. Yazın Mersin’in yüksek yaylalarına, kışın da Konya’nın düz ovalarına göçen Sarıkeçililer, göç yollarındaki güçlüklerden dolayı yavaş yavaş yerleşik hayata geçmeye başladı. Göçer aile sayısı (çadır sayısı-bazı çadırlarda birkaç aile olabiliyor) bazı antropologlara göre 100 civarında.
  Sarıkeçililer yalnız hayvancılıkla, keçi güderek geçiniyor. En büyük engelleri göç zamanı keçileri otlatma güçlüğü. Göç yolu olarak daha çok orman arazilerini kullanan Sarıkeçililer, ormanda hayvan otlatmanın yasak olmasından dolayı ödemekte güçlük çektikleri cezalarla karşılaşıyorlar. Kendisi de bir yörük olan Mersin Milletvekili Ali Er’in girişimiyle torba yasa olarak bilinen kanun tasarısına Sarıkeçililer ile ilgili madde eklendi. Madde, adları geçmese de Sarıkeçilileri ilgilendiriyor.
  Milletvekili Er, şunları söyledi:
  “Yasa çıktığında, orman idaresi hayvanlarını otlatabilmeleri için yer gösterecek. Ormana zarar vermeden idarenin belirlediği yerde otlatma yapmaları lazım. Kültürün yaşatılması için bu yeterli değil. Devletin destek olması gerekiyor. Yörük turizmi gelişirse verilecek desteğin bin misli gelir elde edilirdi. Burada yaşayan bir tarih var. Türklerin Orta Asya’dan göçünü halen temsil eden son grup.”
  Sarıkeçililer Derneği Başkanı Percin Çoban da kanun maddesinin faydalı olduğunu ancak yetmeyeceğini söylüyor. Halen kıl keçisi çadırında ailesi ile birlikte yaşayan Cemal Candan, “Biz geleneğimize devam etmek istiyoruz. Dört yıllık kazancımız bir cezayla gidiyor. Rızkımızı alıyorlar” diyor.
  Dünyada çok örneği var
  UNESCO Somut Olmayan Külterel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Prof. Dr. Muhtar Kutlu şu bilgileri verdi: “UNESCO’ya Sarıkeçililer’in acil korunması gereken bir kültürel miras olması gerektiği konusunda bir talepte bulunacağız. Dünyada koruma altına alınan pek çok örneği var. İran’da yurtlarda (çadır) yaşayan Türkmenlerle ilgili çalışmalar var. Amerika’da Kızılderililerle ilgili benzer çalışmalar var.”
   
  Haberin detayına ulaşmak için tıklayınız

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu